30 juni 2014

114e AV MARVER: Bijzonder of extra bijzonder

De 114e Algemene Vergadering (AV) van de Marechausseevereniging werd dit jaar op woensdag 18 juni 2014 gehouden in het gebouw van ‘De Basis’ in Doorn, volgens de indeling: inloop, vergadering, aperitief en afsluitende maaltijd. Ook dit jaar presenteerden leden van het hoofdbestuur delen van de agenda. Dat maakte dat de volgorde van de agenda op vakkundige wijze werd verstoord en toch in goede banen geleid door voorzitter Ton de Zeeuw. Alle fracties waren vertegenwoordigd en het gehele hoofdbestuur was aanwezig. Daarnaast Ereleden, Leden van Verdiensten, commissieleden en genodigden.

Directeur Hugo van de Kamp heette iedereen welkom en informeerde met een presentatie over het doel en de werkwijze van De Basis. Die vindt zijn oorsprong in de BNMO. Zij bieden professionele onafhankelijke dienstverlening op het vlak van preventie en (na)zorg na ingrijpende gebeurtenissen. Dat geldt voor (oud)medewerkers in risicoberoepen als ambulance, brandweer, defensie, openbaar vervoer en politie. Het gaat om wie het direct treft maar ook om familie en relaties in een laagdrempelige omgeving.

Later in het programma hield Robin Rijntalder, projectleider van het Sociaal Juridisch Loket (SJL), dat ook is gevestigd in De Basis, een presentatie. Het SJL is een initiatief van onder meer de Marechausseevereniging om voornamelijk veteranen met zorgvragen vanuit hun werk bij Defensie, Politie en Marechaussee laagdrempelig te kunnen verwijzen naar professionele hulpverlening; onder andere naar De Basis.

Opening voorzitter
Voorzitter Ton de Zeeuw stelde de vraag of deze 114e AV een bijzondere of een extra bijzondere vergadering zal worden in een ook dit jaar andere omgeving. In zijn opening herinnerde hij aan een ouder idee om te komen tot een congresmodel. Hij kondigde een extra AV aan in het najaar met als belangrijk punt van besluitvorming: al of niet aansluiting bij de FNV.

De Zeeuw wees op de langdurende onvermurwbare houding van de werkgever Defensie. Op alle grote dossiers van de nullijn tot de pensioenen is geen beweging te bespeuren. Bij onze leden zit het activistisch en publiekelijk demonstreren uit onvrede over de werkgever (zoals dat in sommige geledingen van de FNV wel gebruikelijk is) niet in het bloed. Maar het wordt tijd voor een debat over activistisme of gelatenheid.

Met de kans dat er voor Defensie meer geld komt moeten we ons niet rijk rekenen volgens De Zeeuw. Maar laten we ons niet rijk rekenen. De spanningen aan de randen van het bondgenootschap veroorzaken die willigheid. Het eventuele extra gaat naar wapensystemen en personele uitbreiding maar zeker niet naar de broodnodige verbetering van het inkomen van de Defensiemedewerkers. Willen we meer bereiken op dat laatste punt dan zullen we minder aardig en meer activistisch moeten zijn en niet berusten in het aan-het-lijntje-houden.

Een ander punt dat Ton de Zeeuw aansneed was de samenwerking met organisaties van militairen in Europa. Met onze historie en achtergrond heeft ook de Marechausseevereniging een verantwoordelijkheid naar groepen militairen die worden behandeld als tweederangs burgers, als onderhorigen voor wie moderne grondrechten niet gelden, zoals recht op vereniging en vergadering. En dat komt ook voor in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië. Vanuit die verantwoordelijkheid neemt de Marechausseevereniging met overtuiging deel in de organisatie EUROMIL.

Peter Lamme vertrekt
Voorafgaand werd afscheid genomen van Peter Lamme. Ton de Zeeuw noemde het vertrek met pijn in het hart en herinnerde aan de entree van Peter, vijf jaar geleden vooral bij de kader tweedaagse in Duitsland. Hij dankte hem voor de inspanningen om wegen te vinden de vereniging te verbeteren en ook voor zijn inzet in het Ledenparlement van de FNV. Peter ontving enkele afscheidscadeautjes waaronder een tekenboek omdat hij zal worden herinnerd als de bestuurder die in vergaderingen voortdurend zat te tekenen/schetsen/krabbelen maar daarbij opmerkelijk oplettend was, gelet op zijn deelname.
Peter dankte en sloot af met: “Het gaat u allen goed!”

Nieuwe kandidaten
Er waren bij de aanvulling van het hoofdbestuur twee doelstellingen: verjonging/diversiteit en verantwoorde vulling. Door mutaties en verschuivingen waren er twee vacatures ontstaan en er moest een nieuwe voorzitter komen voor het Fonds Sociale Zorg (tevens HB-lid). Secretaris Theo Wielens had zich daarvoor aangemeld. Met het kaderberaad (KB) was een profiel opgesteld waaraan drie van de belangstellenden zeer geschikte kandidaten leken. Om dat aanbod te kunnen benutten maar vooral ook kijkend naar de onderwerpen die extra de aandacht zullen vragen van het hoofdbestuur is de AV voorgesteld van acht naar tien leden in het HB te gaan. Toen dat door de AV was aanvaard kon de benoeming van vier nieuwe leden worden voorgelegd:

  • De heer D.I. (David) Goudzwaard,
  • Mevrouw M.W. (Martine) van der Linden –Scherff,
  • De heer S.K. (Sven) Schuitema,
  • De heer Th.H. (Theo) Wielens.

Wielens kon niet aanwezig te zijn. De andere drie kandidaten hadden zich kort voorgesteld. De benoeming had geen unaniem karakter omdat de fractie NAD bezwaar maakte tegen de gang van zaken op zeer korte termijn (daarbij werd nadrukkelijk gesteld dat het onthouden van instemming geen oordeel betrof over de voorgedragen personen).

Meer over:
Vereniging