25 juni 2014

114e AV van de Marechausseevereniging

Op woensdag 18 juni 2014 zal de Marechausseevereniging haar 114e Algemene Vergadering (AV) houden. In het gebouw van Stichting de Basis in Doorn verzamelen het hoofdbestuur en de afvaardigingen van de fracties voor deze jaarlijkse bijeenkomst.

In deze AV worden de leden vertegenwoordigd op de wijze als omschreven in artikel 13, lid 3, in relatie tot artikel 20, lid 1 van de statuten van de vereniging. Alleen afgevaardigden hebben stemrecht. Leden kunnen zich aanmelden als afgevaardigde voor deze AV bij de secretaris van de fractie waartoe zij behoren.

Alleen leden van de Marechausseevereniging hebben toegang tot de AV. Andere (bezoekende) leden – niet zijnde afgevaardigden – zijn van harte welkom. Zij dienen zich wel schriftelijk aan te melden. Hun kosten voor deelname aan de vergadering komen niet voor rekening van de vereniging. Bij de rondvraag heeft ieder lid van de vereniging het recht – met in achtneming van het reglement van orde – het woord te voeren.

De betreffende vergaderstukken zullen na 1 juni 2014 in het bezit komen van de fracties en kunnen vanaf deze datum door de overige leden worden opgevraagd bij het secretariaat van de vereniging.

Voorstellen voor de agenda van deze Algemene Vergadering kunt u voor 26 mei 2014 indienen bij het hoofdbestuur. Vragen met betrekking tot ‘het beleid hoofdbestuur’ kunt u – bij voorkeur – voor 1 juni 2014 schriftelijk stellen aan het hoofdbestuur om zo een zorgvuldige beantwoording mogelijk te maken.

Navigatie
Het adres van Stichting de Basis is Willem van Lanschotlaan 1, 3941 XV te Doorn. Het navigatiesysteem kunt u instellen op: Stamerweg 22 in Doorn. Er is voldoende gratis parkeerruimte aanwezig. Het centrum is ingesteld op rolstoelgebruik.

Namens het hoofdbestuur,

T.A. de Zeeuw,
voorzitter

R.W. Schilperoort,
algemeen secretaris

Meer over:
Vereniging