30 maart 2016

Ab Colenbrander erelid

Tijdens de kadervergadering op woensdag 23 maart is Ab Colenbrander benoemd tot erelid van de Marechausseevereniging. De fractie Niet Actief Dienenden (NAD) had haar oud-voorzitter voor deze onderscheiding voorgedragen en werd daarin gesteund door de overige fracties en het hoofdbestuur.

Ton de Zeeuw, de voorzitter van het MARVER-hoofdbestuur, sprak Ab Colenbrander vol waardering toe, spelde hem het bijbehorende eremetaal op en zette hem flink in de bloemetjes.

Het erelidmaatschap van de Marechausseevereniging is uitsluitend weggelegd voor leden die zich op zeer bijzondere wijze voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt. In het geval van Ab Colenbrander staat die verdienste als een paal boven water, zo bleek ook uit de vele hartelijke persoonlijke felicitaties, onder andere van Alexandra Schaap-Zoet, de voorzitter van de fractie Schiphol en FNV-voorzitter Ton Heerts, ooit begonnen als marechaussee en tevens oud-voorzitter van defensiebond AFMP.

Meer over:
Vereniging