9 april 2021

Albert Zomer: 'Ik had al vaak profijt van mijn lidmaatschap'

Na een KMar-loopbaan van bijna 40 jaar is de 62-jarige majoor b.d. Albert Zomer anno 2021 onder andere actief als nuldelijnshulpverlener bij het Veteraneninstituut en freelance docent bij het Opleidingsinstituut voor Politie en Beveiligingspersoneel (OPB). Albert vertelt in een interview enthousiast over zijn lange loopbaan en over zijn MARVER-lidmaatschap, dat teruggaat tot 1976.

Hoe kijk je terug op jouw in 2016 gestopte loopbaan?
"Tijdens mijn eerste marechausseeopleiding in 1976 keek ik op tegen toekomstige collega’s die wachtmeester waren. Daarom ben ik trots dat ik het in een kleine 40 jaar tot grootmajoor schopte. Mijn loopbaan kenmerkte zich door het grijpen van kansen. Ik solliciteerde nooit ‘op de postzegel’, was niet iemand die alleen reageerde op functies in eigen omgeving. Ik kijk terug op een mooie en waardevolle loopbaan. Ik ben blij met alles wat ik mocht meemaken en bewaar goede herinneringen aan veel oud-collega’s."

Je vervulde diverse functies, variërend van liaison en rechercheur tot coördinator bij de brigade buitenland missies. Welk werk sprak je het meest aan?

"Ik was erg gecharmeerd van internationale vredesmissies. Sinds 1981 nam ik deel aan 8 missies in Libanon (2 keer, red.), Afghanistan, Israël, Egypte, Joegoslavië, Angola en Bosnië-Herzegovina. Vervolgens werd ik coördinator missieplanning bij de Brigade Buitenland Missies en kon ik als ervaringsdeskundige onder andere advies geven aan collega’s die moeite hadden om op missie te gaan. In mijn laatste functie voor mijn FLO was ik liaison bij de Directie Operaties van de Defensiestaf in Den Haag. Dit was één van mijn mooiste functies. Ik zat dicht op het vuur en kwam met alle krijgsmachtonderdelen in aanraking."

Sinds wanneer ben je MARVER-lid?
"Als in 1976 opkomende marechaussee had ik 4 verplichtingen. Eén daarvan was het lidmaatschap van een vakbond. Ik had de keuze tussen twee bonden en ik koos dus voor de MARVER. Van die keuze heb ik nooit spijt gehad. Als marechaussee ben je een opsporingsambtenaar en heb je geen verstand van personeelszaken. Het is fijn om al jarenlang te kunnen rekenen op een vereniging die deze kennis wél heeft."

Had je ons ooit nodig voor hulp?
"In de loop der jaren had ik diverse malen profijt van mijn lidmaatschap. In 1977 kreeg ik hulp toen een adjudant me op basis van een ondeugdelijk rapport berispte. Ik zou tijdens werktijd zonder toestemming zijn thuisgebleven. En dit terwijl ik hiervoor een medisch attest van mijn arts had. Dankzij de MARVER is het rapport van tafel geveegd. Daarna schakelde ik de MARVER nog eens in. Voor een functie waarin ik interesse had was namelijk een sollicitatieprocedure uitgezet, terwijl deze al lang vervuld was. Een raadsman van de vereniging bood me vervolgens geweldige hulp. In de jaren daarna bleef de vereniging veel doen voor de collectieve belangen van mij en mijn collega’s."

Heb jij interesse om lid te worden van de MARVER? Meld je dan aan via deze link!

Meer over:
Vereniging