26 mei 2020

Algemene Vergadering MARVER vindt digitaal doorgang

In verband met het nog steeds heersende coronavirus is het helaas niet mogelijk om de Algemene Vergadering van de Marechausseevereniging in fysieke vorm te houden. Om deze reden heeft het hoofdbestuur het volgende besloten. In tegenstelling tot wat eerder is gecommuniceerd, wordt de Algemene Vergadering digitaal op 17 juni 2020 gehouden van 10.00 tot 12:00 uur.

Tijdens deze Algemene Vergadering zullen de voorzitters van de Kringen optreden als vertegenwoordigers namens de leden. De agenda zal beperkt zijn tot het strikt wettelijk verplichte, te weten: het gevoerde (financiële) beleid 2019 van het hoofdbestuur.

Toegang
Om leden via een getrapte bevoegdheid toegang te geven tot de Algemene Vergadering kunnen zij zich, zolang het betrekking heeft op de inhoud van de punten op de agenda, via deze link wenden tot de voorzitter van de Kring onder wie zij vallen. Wij hopen snel weer in staat te zijn een fysieke Algemene Vergadering te kunnen organiseren. Tijdens deze nog te plannen vergadering zullen de punten uit de Algemene Vergadering van 17 juni 2020 worden herbevestigd.

Namens het hoofdbestuur,

Sven Schuitema
Voorzitter Marechausseevereniging

Meer over:
Vereniging