9 april 2014

Bonden FNV Veiligheid willen inkomensroof AOW voorkomen

De Eerste Kamer heeft op 11 juli 2012 ermee ingestemd om in 2013 te beginnen met het verhogen van de AOW-leeftijd. Het is nog onduidelijk of de (pre)pensioenleeftijd hieraan wordt gekoppeld. Inkomensverlies dreigt. Zo niet, dan kan een financieel gat ontstaan van 1 tot 24 maanden. De FNV Veiligheid-bonden zien de mogelijke inkomensroof als een probleem waar een oplossing voor moet komen, te meer omdat deze mensen geen tijd hebben om maatregelen te nemen. Er zijn al veel vragen van verontruste leden binnengekomen.

Het probleem kan ontstaan doordat de UGM-uitkering doorloopt tot de pensioendatum. Deze pensioendatum is tot dusverre gekoppeld geweest aan de AOW-leeftijd. Maar omdat onduidelijk is of die koppeling blijft, kan het zo zijn dat mensen met een UGM-uitkering wanneer ze 65 zijn geworden weliswaar pensioen ontvangen maar zonder ingebouwde AOW. Deze (AOW) inkomensloze periode kan oplopen tot maar liefst 24 maanden bij een AOW-leeftijd van 67 jaar.

Het is begrijpelijk dat mensen die nu met UGM zijn zich daar zorgen over maken, maar deze maatregel heeft ook gevolgen voor het actief dienend personeel. Ook zij worden als er niets gebeurd op enig moment met een financieel gat geconfronteerd als de AOW twee jaar later ingaat dan het pensioen. Op het moment dat de AOW en pensioendatum wel aan elkaar gekoppeld blijven lijkt een discussie met de werkgever over een verdere ophoging van de UKW datum in het verschiet te liggen. Defensie heeft de afgelopen jaren bij de ophogingen van de UKW leeftijd al vaker laten weten maximaal 5 jaar UKW uitkering te willen betalen. Als dit standpunt gehandhaafd blijft betekend dit twee jaar langer doorwerken voor de actief dienende. In beide gevallen lijkt de rekening van de ophoging van de AOW aan het actief dienende personeel te worden gepresenteerd. Ook hierover zullen wij met de werkgevers in overleg gaan.

Hieronder treft u een overzicht van de AOW-leeftijd die nu geldt als u bent geboren na 1947.