22 februari 2017

Brandbrief FNV-bonden over slijtageslag publieke hulpverleners

Er moet snel verbetering komen in de mogelijkheden voor vervroegde uittreding van politie-, brandweer-, defensie- en ambulancepersoneel. Door het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren zijn publieke hulpverleners in hoog risico-beroepen gedwongen jaren langer door te werken dan fysiek en geestelijk verantwoord is.

De politiek zou zich meer rekenschap moeten geven van de persoonlijke en maatschappelijke risico’s die dit met zich meebrengt. Dat schrijven FNV Veiligheid, FNV Overheid en FNV Zorg en Welzijn vandaag in een gezamenlijke brandbrief aan het kabinet, de politieke partijen en werkgevers.

De MARVER en de andere FNV-bonden roepen de politiek op een eind te maken aan de huidige situatie, die door hun leden wordt ervaren als een pijnlijke miskenning van hun inzet gedurende tientallen jaren. Volgens de bonden is het niet meer dan redelijk en zorgvuldig dat voor overheidssectoren met publieke hulpverleners de AOW/pensioengerechtigde leeftijd wordt teruggebracht naar 65 jaar. Dat zou regelingen die zijn gebaseerd op de AOW/pensioengerechtigde leeftijd weer uitvoerbaar en betaalbaar maken.

Daarnaast zou het weer mogelijk moeten worden dat elke overheidssector een passende eigen vroegpensioenregeling treft. Een regeling die inspeelt op de specifieke kenmerken van het werk in die sector en de mate van verzwarende omstandigheden waardoor je dat werk boven een bepaalde leeftijd niet verantwoord meer kunt doen. Nu wordt elk initiatief op dat gebied afgestraft met een fiscale boete van 52 procent en dus onbetaalbaar of de kosten zorgen voor minder financiële ruimte voor goede arbeidsvoorwaarden voor jongere generaties. Daar moet verandering in komen.

KLIK HIER om de brandbrief te lezen!

Meer over:
BVJ