16 januari 2022

‘Drempelwaarde voor TOD-aanspraak discriminerend voor parttimers’

Het College voor de Rechten van de Mens heeft op verzoek van de MARVER geoordeeld dat het hanteren van een drempelwaarde van 600 punten voor de aanspraak op TOD discriminatie op grond van arbeidsduur oplevert voor in deeltijd werkende marechaussees.

Het oordeel van het college is niet alleen van belang voor marechaussees met een parttime aanstelling, maar ook voor marechaussees die om andere redenen - bijvoorbeeld door het opnemen van ouderschapsverlof - minder uren werken. De MARVER is heel bij met dit oordeel en hoopt dat de KMar het dwingende advies van het college zal overnemen. Werk jij parttime en loop je daardoor TOD mis? Neem dan snel contact op met de MARVER door een e-mail te sturen naar onze afdeling individuele belangenbehartiging. Wij kunnen dan jouw rechten veiligstellen.

Meer over:
TOD