25 juni 2014

Hoofdbestuur MARVER breidt zich uit

Tijdens de 114e Algemene Vergadering (AV) van de Marechausseevereniging heeft de AV besloten om het aantal zetels in het Hoofdbestuur uit te breiden naar 10 zetels. Theo Wielens, Sven Schuitema, Martine van der Linden en David Goudzwaard zijn de nieuwe aanwinsten.

Er waren bij de aanvulling van het hoofdbestuur twee doelstellingen: verjonging/diversiteit en verantwoorde vulling. Door mutaties en verschuivingen waren er twee vacatures ontstaan en er moest een nieuwe voorzitter komen voor het Fonds Sociale Zorg (tevens HB-lid). Secretaris Theo Wielens had zich daarvoor aangemeld. Met het kaderberaad (KB) was een profiel opgesteld waaraan drie van de belangstellenden zeer geschikte kandidaten leken. Om dat aanbod te kunnen benutten maar vooral ook kijkend naar de onderwerpen die extra de aandacht zullen vragen van het hoofdbestuur is de AV voorgesteld van acht naar tien leden in het HB te gaan. Toen dat door de AV was aanvaard kon de benoeming van vier nieuwe leden worden voorgelegd:

David Goudzwaard (tweede van rechts)
Hij begon in 2002 bij de KMar als marechausseebeveiliger in Den Haag, ging naar het NATO hoofdkwartier in België en volgde in 2007 de wachtmeestersopleiding. Bij de brigade Zuid-Holland in Rotterdam vervult hij al zijn tweede functie als medewerker operationele dienst. “Na de opleiding werd ik gekozen in de medezeggenschapscommissie van West. Dat doe ik nu zo'n 5 jaar. In 2009 ben ik ook kaderlid geworden bij de fractie West van de Marechausseevereniging. Als kaderlid en MC-lid heb ik een snelle en grote ontwikkeling doorgemaakt. Soms is het goed en zinvol voor jezelf de balans op te maken. Ik ben iemand die graag 'mee regeert' en niet afwacht. Ik sta midden tussen veel leden van de Marechausseevereniging; een plek waar je hoort wat er leeft bij mensen. Ik heb me kandidaat gesteld om voor het collectief van belangrijke meerwaarde te worden door me nog meer te mengen in lopende discussies over onze rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Zeker nu de veranderingen bij de KMar zich aandienen is het goed de vinger aan de pols te houden om een goede belangenbehartiging van onze leden te bereiken.”

Martine van der Linden – Scherff (eerste van rechts)
Zij kwam in 2008 bij de KMar. Na de opleiding ging zij naar district Schiphol, brigade Politie & Beveiliging en later bij de Politiedienst. Ook zij koos voor deelname in de Medezeggenschapscommissie. Daar raakte ze enthousiast over de belangenbehartiging en besloot – in 2013 – zich aan te sluiten in de fractie Schiphol. “Collega’s, helpen, bijstaan en adviseren is van essentieel belang in de robuuste organisatie Koninklijke Marechaussee. Voor mijn opleiding HBO-rechten heb ik een aantal meeloopdagen meegemaakt bij de individuele belangenbehartiging op het kantoor in Woerden. Bij de Marechausseevereniging wordt de individuele collega op de voorgrond geplaatst. Het geeft voldoening om deel te zijn van een vakbond. Door deelname in de kaderberaden kon ik mij verdiepen in de rechtpositie en arbeidsvoorwaarden. Ik verwacht dat het nog meer aan de orde komt bij deelname in het hoofdbestuur en daar verheug ik mij op.”

Sven Schuitema
Hij is sinds 2000 in dienst bij de KMar en kwam ook na de opleiding al snel terecht op Schiphol. Al doende zag hij dingen gebeuren die niet liepen zoals je het mag verwachten. In 2005 ging hij meedoen in de medezeggenschap Schiphol. Daar leerde hij ook dat ogenschijnlijk vreemde beslissingen soms goed zijn uit te leggen. In die rol waren er ook zaken waarbij de samenwerking met de Marechausseevereniging aan de orde waren. Een leerzame periode. “Toen kwam de vraag of ik in een tweede termijn voorzitter zou willen zijn. Dat gebeurde en ik had maar een paar weken om aan de nieuwe rol te wennen. Reorganisaties en druk op de medezeggenschap maakten dat ik mij snel het ‘spel’ van diplomatie, beïnvloeden en verbinden eigen moest maken. De belangrijkste les is voor mij dat de betrokkenheid bij wat de medezeggenschap en een vakbond doen, nooit vanzelfsprekend is. Het vergt een constante investering en ik ben zeer gemotiveerd om die investering te leveren. Want na de periode als voorzitter MC leek een rustiger tijd wel aangenaam maar het begon weer te kriebelen om mij in te zetten voor het collectief belang.”

Theo Wielens
Hij is zestig jaar en heeft een jarenlang verleden bij de MARVER in het bestuur de toenmalige afdelingen Overijssel en later het GOF waar hij secretaris was. Daarnaast nam hij vanuit de ‘MARVER-lijst’ deel in de medezeggenschap in Overijssel en later bij Schiphol. Na vertrek met FLO werd hij secretaris van het bestuur FSZ en combineerde dat het afgelopen jaar met de waarneming van voorzitter. “Het FSZ betekent voor mij zorgen voor de mensen die binding hebben met de KMar. Zo blijft je betrokken bij de KMar organisatie en je kunt veel betekenen voor wie hulp nodig hebben: sociaal of financieel. Het geeft een goed gevoel dat je ‘collega's’ voort kunt helpen. De combinatie lid HB en voorzitter FSZ is voorgeschreven en daarom heb ik mij kandidaat gesteld. Het voorzitterschap krijgt wat mij betreft de nadruk maar lid zijn van het hoofdbestuur is ook niet zonder gevolgen voor mijn aandacht voor agenda’s en het stellen van prioriteiten.”

Wielens kon niet aanwezig te zijn. De andere drie kandidaten hadden zich kort voorgesteld. De benoeming had geen unaniem karakter omdat de fractie NAD bezwaar maakte tegen de gang van zaken op zeer korte termijn (daarbij werd nadrukkelijk gesteld dat het onthouden van instemming geen oordeel betrof over de voorgedragen personen).

Meer over:
Vereniging