30 maart 2022

Intern onderzoek naar mogelijk extremistische WhatsApp-berichten

De MARVER is op de hoogte van het interne onderzoek naar marechaussees op Schiphol die berichten met antisemitische en racistische inhoud zouden hebben verspreid in een Whatsapp-groep. Ons beeld is dat de Koninklijke Marechaussee zeer snel en keihard heeft ingegrepen toen de melding terecht kwam bij een leidinggevende. Binnen de KMar is immers geen ruimte voor extremisme, in welke vorm dan ook. Het is goed dat bij signalen hiervan snel en adequaat wordt ingegrepen.

Adequaat ingrijpen betekent ook dat er passend en proportioneel wordt gehandeld en dat de mensen naar wie onderzoek wordt gedaan niet direct worden veroordeeld. We begrijpen het belang van het afgeven van een duidelijk signaal binnen en buiten de KMar over welk gedrag binnen de organisatie niet wenselijk is. Dit mag alleen niet leiden tot een voorbarige veroordeling van de mensen tegen wie het onderzoek zich richt. Pas na gedegen onderzoek kunnen conclusies worden getrokken en mensen indien nodig bestraft worden.

Meer bewustwording

We pleiten ook voor meer bewustwording. Binnen Whatsapp-groepen is vaak sprake van normvervaging. Plaatjes en filmpjes worden gedeeld zonder dat men goed beseft wat de inhoud nu echt betekent. Maar vooral wat deze inhoud betekent voor anderen. Wat voor de één humor is, is voor de ander over de grens. Onder groepsdruk deze grenzen aangeven, is vaak lastig. Het is vervelend als het een groep is van je sportteam of een vaste groep vrienden, maar ernstig of mogelijk zelfs strafbaar als het binnen een groep bij de KMar gebeurt. Jonge mensen worden de wereld ingestuurd met de hele wereld aan informatie in hun binnenzak. We moeten er echt meer werk van maken om dit in goede banen te leiden. Anders zullen dergelijke incidenten nog in lengte van dagen voorkomen.