25 juni 2014

Jaarverslag 2013

Tijdens de 114e Algemene Vergadering van de Marechausseevereniging is door verschillende leden uit het Hoofdbestuur een gedeelte uit het jaarverslag gepresenteerd. René Schilperoort nam het overleg voor zijn rekening, Wim van Broeckhuijsen stelde verschillende doelen voor de vereniging, Ellen Bomhof belichtte de activiteiten van het Fonds Sociale Zorg en Roel Ridders nam de financiële paragraaf voor zijn rekening.

Onderhandelaar René Schilperoort memoreerde de achterstand die in het overleg moest worden ingehaald na onze acties en het opzeggen van het vertrouwen; dat betrof een groot aantal reorganisaties. De absolute onbuigzaamheid van de minister van Defensie (in het keurslijf van het Kabinetsbeleid) veroorzaakte zeer weinig vorderingen bij de grote onderwerpen als de WUL, het AOW-gat en de pensioenen. Ook de arbeidsvoorwaarden stonden in een ijzige vrieskou. Nog nooit werd het begrip nullijn zo lang en zo rigide toegepast. Zelfs het deel voor Defensie uit het sociaal akkoord (de 200 miljoen van Asscher) leverde geen voordeel op voor het personeel.

De evaluatie van de pilot loopbaanbeleid KMar bracht de vereniging ertoe in 2013 een eigen onderzoek te doen onder de leden. Het resultaat: een aantal aanbevelingen voor aanpassing en verbetering van FPS instrumenten bij de KMar.

VGB
Door de aanscherping van de veiligheidsonderzoeken werd van veel defensiemedewerkers de verklaring van geen bezwaar (VGB) zomaar ingetrokken. Niet vanwege ernstige feiten maar doordat de MIVD door administratief onvermogen geen toereikende informatie kan verkrijgen over hen, of over hun partner. Het gevolg kan zijn: ontslag zonder dat daar nadere voorzieningen tegenover staan. We hebben geëist dat over de toepassing van dit beleid overleg zou worden gevoerd om functies als vertrouwensfunctie aan te wijzen en over de gevolgen voor betrokkenen van dat intrekken van de VGB.

IB-zaken
De individuele belangenbehartiging werd ook bepaald bij het voorkomen of herstellen van de gevolgen van ingetrokken VGB. Of de KMar loopbaangerichte opleidingen moet vergoeden gericht op een (noodgedwongen) loopbaan buiten Defensie werd door de rechter bevestigend beantwoord. Daarmee is een belangrijke pijler onder het FPS overeind gebleven. Het bekostigen ervan behoort tot de afgesproken rechtspositie. In 2013 werd relatief vaak bijstand verleend aan leden die een ‘ongewild schot’ hadden gelost met hun dienstwapen. Vaak worden deze zaken strafrechtelijk afgedaan. Soms zijn er verzachtende omstandigheden. Daarom probeert de MARVER, collega’s zoveel mogelijk bij te staan met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat.

De vereniging
Wim van Broeckhuijsen bepaalde de AV bij de leden van de vereniging. Wie zijn dat en weten ze wel dat ze de eigenaar zijn. Als je nu eens aanneemt dat 500 leden iets te maken hebben met de activiteiten van de MARVER dan zijn er nog 4700 die alleen contributie betalen. Belangrijk genoeg. In 1907 vertegenwoordigde de vereniging 75% van de actief dienenden; tegenwoordig is dat minder dan 65%. Het ligt niet aan de werving maar kennelijk kunnen we de leden niet vasthouden. Als je de leden niet vast kunt houden dan moet je wat! Hij wees op de zoektocht naar vitalisering van de vereniging en stelde vast dat die niet is gevonden. Hij somde vier uitdagingen op. Een ervan: onderzoek, besluitvorming en doorvoering van een structuurwijziging van de vereniging in samenhang met de samenwerking met de AFMP en verbetering/modernisering van de communicatie.

Het FSZ
Ellen Bonhof nam de vergadering mee met het wel en wee van het Fonds Sociale Zorg (FSZ). De verkoop van het FSZ haalde in 2013 niet het zogenoemde BTW plafond. Voor 50.000, - euro werd er omgezet in de FSZ-winkel. De pogingen om de webwinkel te laten starten werden niet beloond. De hoop is gevestigd op najaar 2014.
De verjaardagsactie kampte met problemen waardoor helaas de inkomsten opmerkelijk terug liepen. De vrijwilligers dag FSZ werd op 7 november gehouden bij het OTCKMar. Een genoeglijk samenzijn was het met een uitstapje naar Museum Paleis Het Loo en een verzorgde bijeenkomst in high tea-stijl onderstreepte de waardering voor de vrijwilligers.
Het vergt veel inspanning (en soms teleurstelling) om het bestand aan vrijwillige medewerkers voor de zorg en nazorg van zieke en bejaarde leden, ingevuld te krijgen en te houden. De traditionele Sinterklaas- en Kerst actie verliep goed. Met de opbrengst daarvan werden door de ledenbezoekers zelf de presentjes aangekocht.

Rekening en verantwoording
Penningmeester Roel Ridders presenteerde de cijfers en de jaarstukken over 2013. Hij lichtte de bestemming toe van het positief resultaat. Gerard Boeijen bracht de verklaring van de Financiële Controle Commissie.

Beleid hoofdbestuur
Als altijd heeft de NAD een aantal kritische en soms ook ludieke opmerkingen met een ernstige ondertoon. De grote onderwerpen als het AOW-gat, de WUL en de pensioenen kwamen ter tafel als punten waarin door het HB niets is bereikt. Begrip is er voor het feit dat we niet zelf aan de knoppen zitten maar het ongenoegen blijft. Een punt van belang was het teruggaan van 8 naar 6 verenigingsbladen per jaar.

Meer over:
Vereniging