28 november 2018

Maatregelen KMar tegen leegloop

Deze week presenteerde de commandant Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Harry van den Brink, een aantal maatregelen om de leegloop bij de KMar een halt toe te roepen. De MARVER is zeer tevreden over het feit dat de leiding van de KMar serieus kijkt naar dit probleem en ook bereid is om maatregelen te nemen.

We kregen echter ook veel opperwachtmeesters aan de lijn die niet te spreken waren over de maatregel om alle wachtmeesters een bindingspremie toe te kennen. Hierdoor ontstaat het effect dat wachtmeesters meer verdienen dan opperwachtmeesters. Dat is een ongewenst effect, waardoor de onrust binnen de KMar niet verder afneemt. Natuurlijk zijn wij blij met de extra beloning voor wachtmeesters, maar we zien niet in waarom collega’s in de rangen erboven en ook eronder niet beter beloond zouden moeten worden.

Het is wel goed om te weten dat de leiding van de KMar rechtmatig gebruik maakt van het instrument bindingspremie en we gaan er vanuit dat de KMar dit netjes in overeenstemming met het Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie KMar (DMC) heeft afgesproken. Deze afspraak ligt in elk geval niet op het niveau van de vakbonden. Het is dan ook aan CKMar en het DMC om deze maatregel goed uit te leggen. We verwijzen voor verdere uitleg over de maatregelen dan ook door naar CKMar en het DMC.

Wat deze situatie wel duidelijk maakt, is de waarde van het feit dat arbeidsvoorwaarden centraal tussen bonden en werkgever worden afgesproken. Dit om scheve effecten zoals de bij de extra premie voor de wachtmeesters te voorkomen. Daarnaast wordt zichtbaar dat men ook bij de leiding van de KMar ervan doordrongen is dat er nu echt eens wat moet gebeuren in de beloning van de medewerkers van de KMar. Een substantiële verhoging van loon en toelagen is hard nodig om de leegloop te stoppen en mensen te belonen voor het keiharde werk dat zij in dienst van de samenleving uitvoeren. Het is de staatssecretaris en de minister tot nu toe niet gelukt om deze verhoging ook daadwerkelijk te bieden. Wij zien in de maatregelen van CKMar dan ook een duidelijke boodschap richting de werkgever om nu toch echt eens met substantieel hogere vergoedingen te komen.

Meer over:
BVJ