13 januari 2022

MARVER: ‘De KMar moet zich niet laten gebruiken als stakingsbreker’

Het effect van werkonderbrekingen door de Nationale Politie wordt niet gevoeld als de Koninklijke Marechaussee wordt ingezet om de gevolgen hiervan teniet te doen. Dat is een vorm van stakingsbreking. Daarom deelt de MARVER de mening van de Nederlandse politievakbonden dat de KMar zich niet moet laten gebruiken als stakingsbreker. Dit schrijft MARVER-voorzitter Sven Schuitema in een brief aan de voorzitters van deze bonden. Hiermee reageert hij op een brief van deze bonden, waarin de KMar wordt verzocht geen werk over te nemen tijdens werkonderbrekingsacties in de aanloop naar een betere politie-cao. Hiervan ontvingen wij als bond een afschrift.

In onze brief aan de voorzitters van de politiebonden, waarvan een afschrift is verzonden aan luitenant-generaal dr. J.A.J. Leijtens, commandant van de KMar, benadrukt Sven Schuitema dat marechaussees en politiemensen altijd goed met elkaar samenwerken en loyaal zijn aan elkaar. Een stakingsbreking van de politie-acties door de KMar is naar onze overtuiging in strijd met Artikel 12J van de Wet ambtenaren Defensie.
“We geven onze collega’s van de Nationale Politie volkomen gelijk dat ze actie gaan voeren,” zegt Sven in de brief. “Er wordt al te lang een te zwaar beroep gedaan op onze politiemensen. Dat moet stoppen en werkonderbrekingen zijn daarvoor een legitiem middel. Dat middel heeft alleen effect heeft als de gevolgen ook gevoeld worden door de verantwoordelijken. Dat effect wordt niet gevoeld als de Koninklijke Marechaussee wordt ingezet om de gevolgen van de werkonderbrekingen teniet te doen.”

Moreel verwerpelijk
Buiten de loyaliteit die marechaussees voelen ten opzichte van politiemensen is er volgens Sven nog een ander argument voor de KMar om niet als stakingsbreker te willen optreden. “Marechaussees hebben nog geen arbeidsvoorwaardenakkoord over 2021, omdat het kabinet onvoldoende financiële middelen daaraan wilde besteden,” licht hij toe. “Ook marechaussees worden dus volop gebruikt door het gezag, zonder behoorlijke waardering. Marechaussees vragen als stakingsbreker op te treden tegen stakingen van de politie, terwijl marechaussees niet eens een cao hebben over 2021, zou moreel verwerpelijk zijn. Indien het gezag het lef heeft om dit te doen, zullen wij niet schromen te bezien welke acties wij zelf kunnen voeren uit solidariteit met de politiemensen en ten behoeve van onze eigen cao 2021.”

Bijstand
Wat ons betreft kan er alleen sprake zijn van een stakingsbreking als de KMar plotseling wordt gevraagd om bijstand te leveren met het doel de politie te vervangen voor regulier politiewerk, bijvoorbeeld voor de uitvoering van de basispolitiezorg of bij het overnemen van taken van de Zeehavenpolitie Rotterdam. Bij taken in het kader van de handhaving van de openbare orde bij dreiging van rellen en het bewaken van personen en objecten levert de KMar naar onze mening al bijna structureel bijstand om de politie te ontlasten ten koste van zichzelf.
“Dat is dus geen stakingsbreking,” beklemtoont Sven. “Ondertussen blijven we onze politiecollega’s door dik en dun steunen. Genoeg is genoeg. Wij wensen de politie veel succes bij hun acties.”

Geef jouw melding door
Hebben jij en je KMar-collega’s het gevoel dat jullie toch als stakingsbreker worden ingezet op het moment dat de politie actie gaat voeren? Meld dit dan direct bij ons via ons e-mailadres info@marver.nl. Houd er wel rekening mee dat je in principe geen dienstbevelen mag weigeren. De Marechausseevereniging zal jouw melding echter direct oppakken, nagaan of er sprake van een stakingsbreking en indien nodig actie ondernemen.

Lees HIER de brief die wij aan de politiebonden stuurden. 

Via DEZE LINK kun je de brief lezen die de politiebonden stuurden aan luitenant-generaal dr. J.A.J. Leijtens, commandant van de KMar.

Meer over:
cao
Acties