8 juli 2020

‘MARVER is vakbond met visie en lef’

Roel Ridders nam onlangs afscheid als hoofdbestuurslid, secretaris en penningmeester van de MARVER. Hij was tien jaar actief binnen het hoofdbestuur, waarvan zes jaar als penningmeester van de MARVER en het FSZ. De laatste drie jaar was hij ook algemeen secretaris. Roels opvolger is Breunis van de Pol. We werpen met beide heren een blik in het verleden én de toekomst van de MARVER.

Breunis van de Pol

Roel Ridders kijkt tevreden terug op zijn jaren als hoofdbestuurslid. “Wel
neem ik ook een beetje met weemoed afscheid van het hoofdbestuur. Ik had graag inhoudelijk een nog grotere rol willen spelen.” Hij beleefde diverse mooie en mindere momenten in zijn loopbaan als hoofdbestuurslid. “Zo vond ik de oprichting van FNV Veiligheid, als werkorganisatie samen met de AFMP en de Nederlandse Politiebond, een mooie stap. Het doel destijds was om samen op een breder vlak nog meer te kunnen betekenen voor onze leden.”

Dunnere huid
Een mindere ervaring vond Roel het vertrek van ontevreden MARVER-leden. “Iedereen mag zijn mening hebben en uitdragen, maar ik heb gemerkt dat hun kritische uitingen de laatste jaren steeds persoonlijker en harder worden. Dat moet je als bestuurder accepteren, want je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Helaas merk ik dat mijn huid wat dat betreft steeds dunner wordt. Ook is het spijtig dat we onze leden blijkbaar met moeite kunnen motiveren tot actiebereidheid, zoals bleek tijdens de laatste arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. Dat maakt het lastig om een onderhandelaarsakkoord te bereiken als de werkgever niet genoeg wil bewegen.”

Roel Ridders

Behoorlijke aanwas
Desondanks gaat het volgens Roel goed met de MARVER. “Natuurlijk zijn er leden die hun lidmaatschap beëindigen, maar gelukkig is er ook een behoorlijke aanwas van nieuwe leden. Ik weet uit ervaring dat de bestuursleden, maar vooral onze onderhandelaar en onze voorzitter, druk zijn om het beste voor onze leden te bereiken. Ik vind het spijtig dat dát niet altijd door onze leden kan worden gezien. Ik durf te stellen dat we een moderne vakbond zijn met visie en lef. We zijn er altijd voor onze leden.”
Roel is enthousiast over zijn opvolger Breunis. “Ik ken Breunis persoonlijk al tientallen jaren. Ik weet dat hij deze uitdaging met beide handen zal aangrijpen om een mooie invulling aan de functies van hoofdbestuurslid, penningmeester en secretaris te geven. Breunis heeft veel bestuurlijke ervaring én levenservaring. In het verleden was hij al eens algemeen MARVER-secretaris. Ik wens Breunis veel succes en werkplezier!

Op orde
Enthousiast grijpt Breunis zijn nieuwe uitdaging aan. “Mijn grootste ambitie is om veel voor de MARVER-leden te kunnen betekenen. Ik wil laten zien dat we er als bestuur altijd voor hen zijn als het gaat om hun individuele en collectieve belangen. Verder ga ik er mede voor zorgdragen dat de financiën van de MARVER goed worden besteed en daardoor op orde blijven. Breunis is enthousiast over zijn voorganger Roel. ”De afgelopen jaren heb ik Roel ervaren als een toegewijd bestuurder, algemeen secretaris en penningmeester. Hij vervulde deze functies uitstekend."

Andere invalshoeken
De tijd zal het leren welke meerwaarde ik als hoofdbestuurslid kan bieden, zo zegt Breunis. Samen met de andere bestuursleden wil hij als secretaris en penningmeester zoveel mogelijk nieuwe leden binnenhalen. “De KMar heeft de komende jaren veel nieuwe collega’s te verwachten in de opleiding. Persoonlijk vind ik dat de Marechausseevereniging ‘de bond bij uitstek’ is voor bestaande en nieuwe KMar-collega’s, uiteenlopend van marechaussees tot generaals.”
Voor de MARVER ziet Breunis enkele verbeterpunten in de komende jaren. “De vereniging staat of valt natuurlijk bij haar leden. Ik weet dat de MARVER-bestuursleden er samen met de andere bonden de laatste jaren veel aan hebben gedaan om leden te betrekken bij acties rond arbeidsvoorwaarden en pensioenen. Daar zijn we als leden, zoals Roel ook al zegt, door onze loyaliteit aan onze taken niet zo goed in. Bij de KMar is nog de meeste actiebereidheid binnen Defensie. Daarom kijken we naar een manier om de bereidheid tot actievoeren te vergroten.”

Marktconforme arbeidsvoorwaarden
Volgens Breunis zijn er enkele relevante onderwerpen waarop de MARVER zich in de nabije toekomst moet focussen. “Het meest belangrijk zijn toch wel de marktconforme arbeidsvoorwaarden, waaraan in het overleg met de minister en de staatssecretaris aandacht moet worden besteed. Het realiseren van marktconforme arbeidsvoorwaarden creëert een win-winsituatie voor zowel onze leden als voor Defensie. Hopelijk dringt dit ook door bij de minister en de defensietop, want we moeten niet vergeten dat er een krapte op de arbeidsmarkt is. Het begint er op te lijken dat Defensie voor veel mensen geen aantrekkelijke werkgever meer is, mede doordat daar bij de defensietop kennelijk onvoldoende aandacht en acceptatie voor is. Hierdoor vindt er defensiebreed minder instroom plaats van nieuwe collega’s.”

Uit de KMar-organisatie
Ook in deze tijd blijft de meerwaarde van de MARVER volgens Breunis overduidelijk. “Onze grootste toegevoegde waarde is dat wij de vakbond bij uitstek voor het marechausseepersoneel zijn. De hoofdbestuursleden en kaderleden weten waarover zij praten. Zij zijn allemaal afkomstig uit de KMar-organisatie en werkten of werken in diverse taakvelden. Leden vinden het belangrijk dat je weet waarover je het als vakbond hebt. Het marechausseegevoel maakt de MARVER bovendien uniek.”

Meer over:
Vereniging