16 augustus 2022

MARVER op werkbezoek naar Slowakije

Vicevoorzitter MARVER René Schilperoort bracht op 8 augustus samen met de CDS en de voorzitter van de ACOM een werkbezoek aan de Multinational Air Missile Defense Task Force Slowakije (MN AMDTF) in Sliac. Zij werden daar geïnformeerd over de missie en spraken met de uitgezonden militairen over de missie en een aantal aandachtspunten.

Inzet en taak Patriot eenheid
Ongeveer 100 Nederlandse militairen van het Defensie Grondgebonden luchtverdedigingscommando (DGLC) uit Vredepeel treden gezamenlijk op met hun Duitse collega’s en zijn in Slowakije aanwezig als onderdeel van de NAVO missie die bedoeld is ter afschrikking- en verdediging van de NAVO lidstaten grenzend aan Oekraïne. Vanuit centraal Slowakije beschermen zij met Patriot-luchtverdedigingssystemen vitale objecten, het grondgebied en de inwoners van Slowakije tegen dreigingen vanuit de lucht die het gevolg zouden kunnen zijn van de oorlog in Oekraïne. Door middel van een rondleiding langs het Commando Element (COE), de communicatie- en informatiesystemen (CIS), de vuureenheid en Patriot lanceerinstallaties en het Logistieke Element (LOE) werden de delegatieleden op de hoogte gebracht van de taken en werkwijze van de uitgezonden militairen.

Werkomstandigheden uitgezonden militairen
Tijdens het werkbezoek kreeg de MARVER een goed beeld van de werkomstandigheden van onze leden in Slowakije. Er was daarbij ook gelegenheid om met de mensen van gedachten te wisselen over zaken die nog niet helemaal goed geregeld zijn. Bijvoorbeeld het ontbreken van de juiste kleding die voorafgaande aan de missie verstrekt had moeten worden, maar om onduidelijke redenen niet beschikbaar was. Gezien het klimaat en hoge temperaturen in Slowakije is het van belang dat dit knelpunt snel wordt opgelost. Aangezien ook de delegatie van de CDS daar nu van op de hoogte is hopen we dat de hobbels die er kennelijk zijn om de juiste kleding aan militairen die op missie gaan te verstrekken, snel overwonnen kunnen worden.

Daarnaast was er op een aantal plaatsen sprake van behoorlijk wat geluidsoverlast door generatoren en militair materieel.. Op de vraag of iedereen voorafgaand aan de missie een gehoormeting had gehad en of dit ook na afloop van de missie herhaald zou worden was het antwoord nee. Door de MARVER is in het verleden aandacht gevraagd voor het houden van een gehoortest als onderdeel van het opwerk- en terugkeertraject. Van belang als je door de inzet tijdens een missie gehoorschade oploopt en je daar later wat mee wil/moet doen. Wij adviseren dan ook altijd om je gehoor voorafgaande en na afloop van een missie te laten testen en de resultaten vast te laten leggen in je medische dossier.

Mogelijke verlenging missie en uitzendbescherming
Door de CDS werden de mensen ook bijgepraat over de stand van zaken rond de eventuele politieke wens om de missie te verlengen. Na de inzet van de Patriot eenheden in Turkije zijn er door de centrales harde afspraken gemaakt over de uitzendbescherming die daar een belangrijke rol in speelt. De uitzendbescherming betekent dat een militair na een uitzending twee periodes van gelijke lengte als de uitzending niet mag wordt uitgezonden. Hierdoor wordt jullie gezondheid gewaarborgd, ook op langere termijn. Bovendien zorgt de uitzendbescherming ervoor dat jullie en voldoende tijd thuis kunnen doorbrengen in je eigen sociale omgeving. De MARVER zal uiteraard in jullie belang strak vasthouden aan de afspraken die toen met de minister gemaakt zijn. Datzelfde geldt overigens ook voor de maximale leeftijd van 55 jaar waarop je nog verplicht kan worden uitgezonden. Heb je het gevoel dat de organisatie daar niet juist mee omgaat of heb je andere zaken die je over deze missie met ons wilt delen, neem dan contact met ons op.