24 oktober 2017

Peter Rutten: 'ABP houdt zeer zeker rekening met advies VO'

Peter Rutten vertelt over zijn rol in het Verantwoordingsorgaan ABP en waarom het belangrijk is dat collega's zich kandidaat stellen.

Waarom heb je je kandidaat gesteld?
Ik ben sinds 2005 bestuurslid van de fractie NAD (Niet Actief Dienenden) van de Marechausseevereniging. Tijdens vergaderingen werd ik regelmatig aangesproken over problemen die onze achterban ondervond met hun pensioen. Ik vond het belangrijk om mijn kennis op dit gebied te vergroten. Toen men in 2012 een beroep op mij deed vanuit FNV Veiligheid om lid te worden van de deelnemersraad van het ABP heb ik direct ja gezegd. Ik heb mij toen kandidaat gesteld voor de geleding pensioengerechtigden.

Wat houdt je werk als VO-lid in?
Het is vooral belangrijk om als lid van het VO attent en waakzaam te blijven. Je kunt geen deskundige zijn op alle terreinen en daarom zijn er binnen het VO een viertal commissies. Dat zijn: Algemeen, Financiën, Beleggingen en Communicatie. Zelf zat ik in de Commissie Algemeen, die zich bezig hield met de wet- en regelgeving, het jaarverslag en verkiezingen. In deze commissies worden de adviesaanvragen van het ABP voorbereid en van een advies voorzien. Hierdoor kan de interne vergadering van het VO efficiënt verlopen.

Heb je invloed?
Het is goed om je te realiseren dat het VO behalve bij de benoeming van de drie ABP-bestuursleden ABP namens de pensioengerechtigden en de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht alleen een adviesrecht heeft. Maar ik heb ervaren dat het bestuur van het ABP zeer zeker rekening houdt met het advies van het VO. Dat je invloed hebt binnen het VO alsmede in de overlegvergadering met het bestuur ABP bleek wel toen het bestuur ABP eenzijdig de eindloonregeling van militairen wilde wijzigen in een middelloonregeling.

Waarom moeten collega’s zich ook kandidaat stellen?
Het is belangrijk dat we collega’s in het VO krijgen die het huidige pensioensysteem kennen. En die zorgen dat systeem dat al jarenlang zijn waarde heeft bewezen en door omstandigheden van buiten (lage rente door de ECB) wat problemen heeft, zoals het niet kunnen indexeren, behouden blijft. Totdat er een goed alternatief is gevonden. Geen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt. Dat allemaal in het belang van onze achterban.