23 februari 2024

Voorlichting over ABP-brede pensioenregeling

In de Pensioenkamer is onlangs overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van een ABP-brede basisregeling voor burgerambtenaren. Deze zal ook gelden voor burgers bij Defensie en met wat aanvullingen ook voor militairen. Het bereikte hoofdlijnenresultaat is eveneens van belang met het oog op de nieuwe militaire pensioenregeling, waarover de bonden en Defensie het op 16 februari in hoofdlijnen eens werden. In een volgend bericht vertellen wij je daarover meer. In de aanloop naar de achterbanraadpleging over de nieuwe ABP-pensioenregeling onder de leden van de bij de ACOP aangesloten bonden, waaronder de MARVER, zijn in april diverse voorlichtingsbijeenkomsten en webinars gepland. Wil jij inhoudelijk goed beslagen ten ijs komen tijdens de op 16 april startende stemming hierover? Meld je dan nu aan voor één van de voorlichtingsbijeenkomsten of webinars hieronder!

VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN (90 tot 120 minuten)

Datum: woensdag 17 april 2024
Tijd: 15.00 uur (gepensioneerden) én 19.00 uur (werkenden)
Locatie: FNV-vakbondshuis Rotterdam
Adres: Pegasusweg 200, 3067 KX Rotterdam

Datum: donderdag 18 april 2024
Tijd: 15.00 uur (gepensioneerden) én 19.00 uur (werkenden)
Locatie: FNV-vakbondshuis Weert, Schepenlaan 6, 6002 EE Weert

AANMELDLINK BIJEENKOMSTEN
Wil jij je aanmelden voor één van de bovenstaande bijeenkomsten? Dan kun je dat doen via deze link!

WEBINARS 

Webinars voor gepensioneerden

Datum:
 Woensdag 24 april 2024
Tijd: 15.00 uur

Webinars voor werkenden onder de 35 jaar

Datum: 
Woensdag 24 april 2024
Tijd: 19.00 uur

Webinars voor werkenden van 35 jaar en ouder

Datum: woensdag 24 april 2024
Tijd: 17.00 uur

AANMELDLINK WEBINARS
Wil jij je aanmelden voor één van de bovenstaande webinars? Dan kun je dat doen via deze link!

Voorlichting over militaire pensioenregeling
In de aanloop naar onze afzonderlijke achterbanraadpleging over de nieuwe militaire pensioenregeling gaan wij als MARVER natuurlijk ook nog het land in om jullie als leden uitgebreid te informeren. Via onze website, ledenapp en nieuwsbrief brengen wij jullie op de hoogte als de data van deze voorlichtingssessies medio april bekend zijn.