9 oktober 2019

Verkiezingsuitslag MC LTC bekend

De digitale stembussen zijn gesloten en de uitslag van de verkiezingen van de medezeggenschapscommissie (MC) LTC is bekend. We bedanken iedereen die heeft gestemd en in het bijzonder de collega’s die hun stem op een kandidaat van de MARVER hebben uitgebracht.

Voor medezeggenschapsverkiezingen is de opkomst relatief hoog te noemen. Terwijl bij deze verkiezingen normaal gesproken ongeveer 15% van de collega’s een stem uitbrengt, was dat nu 30%. Natuurlijk kan dit altijd hoger, maar we zijn blij met de betrokkenheid van de stemmers.
Voor de MARVER houdt dit in dat we 14 van de in totaal 19 zetels van de MC LTC kunnen vullen. Wij zijn hier ontzettend blij mee en feliciteren onze kandidaten met hun benoeming tot lid van de medezeggenschapscommissie. Zij gaan aan de slag met belangrijk werk voor hun achterban. De kandidaten die niet direct gekozen zijn, staan op de wachtlijst voor het geval er tussentijds een MC-lid aftreedt. We wensen de leden van de MC LTC veel succes toe bij het vervullen van hun belangrijke taak!

Meer over:
LTC