4 augustus 2014

VGB: Maatwerk voor militairen met buitenlandse partner

In de afgelopen maanden heeft de Marechausseevereniging intensief in de media en bij de Kamer aandacht gevraagd voor militairen die Defensie moe(s)ten verlaten omdat de Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) was ingetrokken. Een relatie met een buitenlandse liefde was de hoofdreden voor de intrekking. De inspanningen van de MARVER hebben succes gehad, want Defensie keert terug op haar schreden.

Op woensdag 2 juli heeft de minister aan de Tweede Kamer namelijk bevestigd dat Defensie maatwerk zal toepassen voor die militairen die vóór 1 november 2013 al een buitenlandse partner hadden en waarvan op basis daarvan de VGB is ingetrokken. Deze militairen worden volgens de minister geplaatst op een functie binnen Defensie waarvoor geen VGB is vereist.

De minister geeft wel aan dat dit betekent dat zo’n militair gedurende die periode niet op uitzending kan. Bij een uitzending is immers een VGB vereist.

Als Marechausseevereniging willen we op korte termijn met Defensie in gesprek gaan. Onze leden waarvan de VGB is ingetrokken willen liefst vandaag nog weten wat er nu echt gaat gebeuren. Er lopen immers nog juridische procedures.

Ook wil de MARVER helderheid over de houdbaarheid van de landenlijst en de rechtspositionele consequenties. De minister gaf vanmiddag aan dat zo’n lijst niet in beton is gegoten.