30 november 2018

Waardering voor ruim 72 jaar lidmaatschap!

Gisteren waren de voorzitter van het Hoofdbestuur MARVER, Sven Schuitema, en voorzitter van de fractie Niet Actief Dienenden (NAD), Peter Rutten, op bezoek bij de heer Koele (95). De heer Koele is het langst lid van onze vereniging. Als net opkomende marechaussee heeft de heer Koele zich op 1 mei 1946 ingeschreven bij onze vereniging en is dus al meer dan 72 jaar lid!

De heer Koele had nog een aantal zeer mooie verhalen te vertellen over zijn tijd bij de Koninklijke Marechaussee en ook zijn oorlogsverleden uit de Tweede Wereldoorlog kwam ter sprake. Hierna is aan hem de draagspeld 70-jarig lidmaatschap opgespeld en de bijbehorende oorkonde uitgereikt. Dit werd bijzonder gewaardeerd. We danken de heer Koele voor zijn trouwe lidmaatschap van onze vereniging.

Sinds kort bestaat de mogelijkheid om ook leden van de MARVER die 60 jaar of 70 jaar lid zijn van onze vereniging te bedanken voor hun langdurig lidmaatschap met een draagspeld, oorkonde en geschenken. Voor leden die 50 jaar lid zijn bestond deze mogelijkheid al. In de afgelopen najaarsvergadering van de fractie NAD is er een inhaalslag gemaakt met de uitreiking hiervan. Ook zijn onze ledenbezoekers van het Fonds Sociale Zorg op pad gegaan om deze spelden, oorkondes en geschenken uit te reiken. Dagelijks zijn deze ledenbezoekers in contact met leden die langdurig ziek zijn en bij de oudere leden om ze te steunen met een bezoek. Dit dankbare werk wordt geheel door vrijwilligers uitgevoerd! Het FSZ kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Meld je aan via zorgennazorg@fondssocialezorg.nl

Meer over:
FSZ
BVJ