Sven Schuitema Voorzitter

Wie doet het licht uit?

Het is gebruikelijk dat rond Prinsjesdag zo’n beetje iedere organisatie een appreciatie schrijft op de Miljoenennota. Ook allerlei organisaties betrokken bij Defensie doen dat. Wij als Marechausseevereniging doen dat dus ook. Het wordt inmiddels wel een beetje lastig om nog iets anders op te schrijven dan andere jaren.

Ik heb er nog aan gedacht om alleen de datum aan te passen in het stuk naar aanleiding van de Miljoenennota vorig jaar. Er is immers niet zoveel veranderd. Voor het personeel weer niks en de NAVO-norm? Ach ja, waarom zou je ook je afspraken nakomen.

Defensie wekt geen enkele interesse in Den Haag. Het zal ze werkelijk worst wezen. Tot Defensie natuurlijk nodig is om mensen te evacueren in Afghanistan of Valkenburg. Dan worden Defensie en haar medewerkers volop geprezen. Kennelijk mis je pas echt iets als het er niet meer is.

Tot zover de inleiding. Dan nu de appreciatie op de Defensiebegroting 2022: wie doet het licht uit?