30 juni 2014

Wim van Broeckhuijsen benoemd tot erelid

Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) van de Marechausseevereniging op 18 juni 2014 is Wim van Broeckhuijsen benoemd tot erelid van de vereniging. Het voorstel kwam uit het Hoofdbestuur en werd bij acclamatie aangenomen door de AV.

Als tweede secretaris bereidt Wim deze vergaderingen altijd tot in de puntjes voor maar dit agendapunt kwam voor hem als een totale verrassing. Voorzitter Hoofdbestuur Ton de Zeeuw bracht op het einde van de vergadering dit extra agendapunt aan de orde en kon meteen op een applaus rekenen vanuit de AV. Vanuit verschillende fracties werd er vervolgens waardering uitgesproken voor Wim zijn toewijding aan de vereniging.

Ton kon met enkele treffende woorden een goede omschrijving geven van het kersverse erelid. Hij roemde onder andere de volgende eigenschappen van Wim: toegewijd, kritisch, koersbepalend, eerlijk, beheerst, trouw, punctueel, taalvaardig, geordend en bescheiden. Ook benadrukte Ton dat hij hoopte om nog lang met Wim samen te werken. “Aanvaard deze benoeming door de Algemene Vergadering als uiting van onze dank en grote waardering voor jou en de wijze waarop je al meer dan 25 jaar binnen onze vereniging richting geeft en verantwoordelijkheid neemt”, sloot hij zijn toespraak.

Al een kwart eeuw
Wim werd op 27 mei 1988 door de Algemene Vergadering benoemd tot lid van het Hoofdbestuur. De eerste 3 jaar functioneerde hij daarbinnen als tweede redacteur. Vervolgens heeft hij ruim 10 jaar de functie van redacteur vervuld en nu werkt Wim al weer bijna 12,5 jaar als 2e secretaris. Al een kwart eeuw maakt Wim hiermee deel uit van het Hoofdbestuur van de Marechausseevereniging, iets wat nog nooit binnen onze vereniging is voorgekomen. Onder meer de redactie en het bestuur hebben zelden tevergeefs een beroep gedaan op zijn geschiedkundige kennis van de vereniging en ook zijn accuratesse is ongeëvenaard. Tevens speelde hij een grote rol bij de feestelijkheden rondom de viering van het 100-jarig bestaan van de vereniging.

De Marechausseevereniging feliciteert Wim met zijn meer dan verdiende benoeming tot erelid van de vereniging en hoopt dat hij zijn onmisbare kwaliteiten nog lange tijd voor de vereniging zal inzetten.

Meer over:
Vereniging