Veelgestelde vragen

Filter: AVW (4)
Filter
AVW 2017: Wat is er afgesproken over het FPS?

De werkgevers en de bonden hebben geconstateerd dat het huidige Flexibele Personeelssysteem niet meer voldoet. Binnen drie jaar moet er dan ook een nieuw personeelssysteem komen. Dat nieuwe systeem moet niet alleen zorgen voor een flexibele defensieorganisatie, maar ook voor goede ontwikkelingsmogelijkheden voor het personeel, betere doorstroommogelijkheden en een stevige baanzekerheid.

Opzetten van een goed systeem kost enige tijd. Om de in-, door- en uitstroom alvast te stimuleren zijn er per 1 januari 2018 alvast een aantal maatregelen genomen. Dit betreft bijvoorbeeld een behoudpremie om vertrek in Fase 2 af te remmen en een stimuleringspremie om vertrek in Fase 3 te bevorderen voor bepaalde groepen. Bovendien is iedere militair vanaf 1 januari 2018 gedurende de gehele plaatsingsperiode (en niet alleen het laatste jaar) beschikbaar om te solliciteren om een functie met een naasthogere rang.

Klik hier voor meer vragen en antwoorden over het AVW-akkoord.

AVW 2017: Wat verbetert er qua opleidingen?

Het FPS-scholingsbudget (ook wel rugzakje genoemd) wordt per 1 januari 2018 met 20% verhoogd en persoonsgebonden. Bovendien vervalt dit budget niet meer aan het einde van Fase 2, maar kan meegenomen worden in Fase 3 en blijft beschikbaar tot 5 jaar voor FLO.

Scholingsafspraken worden bovendien rechtspositioneel bindend en daardoor afdwingbaar.
Om dit te kunnen garanderen wordt er een nieuwe, uniforme employabilityorganisatie ingericht.
De exacte vormgeving van deze organisatie moet nog worden uitgewerkt. Dat zal door middel van een regulier reorganisatie traject plaats moeten gaan vinden. Het uitgangspunt is dat deze employability-organisatie centraal/defensiebreed gaat werken en voldoende mandaat krijgt.

Klik hier voor meer vragen en antwoorden over het AVW-akkoord.

AVW 2017: Uitbreiding van het cafetariamodel. Wat betekent dat?

Met een cafetariamodel of IKAP (Individuele Keuzen in het Arbeidsvoorwaardenpakket) kun je bepaalde bronnen inruilen voor een doel. Omdat je over bronnen belasting moet betalen en over doelen niet, levert dit een belastingvoordeel op.

De afgelopen jaren bestond voor een deel van de defensiemedewerkers al de mogelijkheid om de belaste eindejaarsuitkering (bron) in te ruilen voor een onbelaste aanvullende kilometervergoeding voor woon-werk-verkeer met eigen vervoer (doel). Door het AVW-akkoord komt daar een inruilmogelijkheid bij.

Vanaf 1 januari 2018 kan iedereen ervoor kiezen om maximaal € 750 van het belaste salaris of je vakantie-uitkering in te ruilen voor een onbelast bedrag voor een fiets en/of pc. Dit betekent dat je over die (maximaal) 750 euro geen belasting hoeft te betalen en dus een deel van die aanschafprijs via het belastingvoordeel terugkrijgt.

Klik hier voor meer vragen en antwoorden over het AVW-akkoord.

Wat staat er in het cao-resultaat 2018-2020?

Het cao-resultaat van 2018-2020 is op 20 augustus 2018 bekend geworden. De MARVER heeft hiervoor een aparte lijst met veelgestelde vragen gemaakt. Klik hier  voor de lijst met veelgestelde vragen over dit resultaat.