Veelgestelde vragen

Filter: DER (6)
Filter
Wat houdt de verruimde inverdienmogelijkheid in?

Tot 2017 kon je alleen met missies je FLO-leeftijd vervroegen, ook wel inverdienen genoemd.
Vanaf 1 januari 2017 geen alle periodes waarbij de Arbeidstijdenwet voor ten minste zeven aaneengesloten dagen buiten werking is gesteld meetellen voor het inverdienen.

Dat betekent bijvoorbeeld dat je dus niet meer alleen door missies, maar ook door activiteiten als varen, vliegen en oefenen je FLO-datum kunt vervroegen. De helft van de periode waarin de ATW buiten werking is gesteld, telt mee als inverdientijd. Voor deze inverdienmogelijkheid geldt geen maximum.

Deze verruiming geldt overigens alleen voor de militairen die onder de nieuwe DER vallen. Als je voor de oude DER kiest, blijven alleen de huidige aanspraken en afspraken over het inverdienen daarvoor van kracht. Dat geldt ook voor het maximum van 2 jaar dat kan worden inverdiend.

Zie voor meer vragen en antwoorden over het AVW-akkoord en de nieuwe DER: LINK

Wanneer moet ik laten weten dat ik (alsnog) kies voor de oude diensteinderegeling?

Uiterlijk tot 1 januari 2019 kun je laten weten aan de werkgever dat je (alsnog) gebruik wilt maken van de oude DER. Als je het al eerder weet, mag je natuurlijk ook al eerder je keuze bekend maken.

Ligt je oude FLO-datum al in 2018, dan heb je drie mogelijkheden:
1. Direct kiezen voor de oude DER. Je hoeft hiervoor uiteraard niet te wachten tot 1 januari 2019. Je gaat dan met UGM op de oude FLO-datum ergens in 2018. Je kunt dan niet meer terug naar de nieuwe DER.
2. Het keuzemoment uitstellen door gebruik te maken van de mogelijkheid om tijdelijk langer door te werken. Je blijft dan in 2018 nog werken bij Defensie en hebt tot 1 januari 2019 de tijd om te kiezen tussen de oude of de nieuwe DER. Als je tussentijds alsnog kiest voor de nieuwe DER geldt er een opzegtermijn van 3 maanden.
3. Direct kiezen voor de nieuwe DER. Als je voor 1 januari 2019 al zeker weet dat je in de nieuwe DER wilt blijven, mag je dit uiteraard al eerder aangeven bij de werkgever. Zodra je die keuze definitief maakt, kun je niet meer terug naar de oude DER.

Zie voor meer vragen en antwoorden over het AVW-akkoord en de nieuwe DER: LINK

Kan ik voor mijn keuze tussen oude of nieuwe DER uitgaan van de cijfers uit de rekentool?

De rekentool geeft alleen een indicatie wat de keuze voor de nDER voor jou gaat betekenen. Hij is echter onvoldoende om een precies beeld te krijgen. Daarom hebben wij met de werkgever afgesproken dat mensen door DCHR/P&O ondersteund zullen worden om tot een zo goed mogelijk individueel beeld te komen om een afgewogen keuze te kunnen maken. Deze individuele begeleiding loopt helaas nog niet goed en dit hebben wij in januari bij de minister aangekaart.

Tot op zekere hoogte speelt ook de discussie over de nieuwe pensioenregeling die per 1-10-2018 rond moet zijn daar een rol in. Daarom hebben we het uiterlijke keuzemoment in het overleg ook uitgesteld tot 1-1-2019 zodat er meer tijd is voor iedereen om het juiste beeld te krijgen.

Voor wie gaat de nieuwe diensteinderegeling gelden?

De nieuwe diensteinderegeling (DER) gaat automatisch gelden voor alle militairen die op of vanaf 1 januari 2017 in FPS fase 3 zitten of terecht komen. Militairen die onder het overgangsrecht vallen, kunnen kiezen om terug te gaan naar de oude DER. Dat betekent dat men dan kiest voor de oorspronkelijke ontslagleeftijd, dat het pensioen ingaat op 65 jaar, en gebruik wordt gemaakt van de AOW-gat compensatie.

De keuzemogelijkheid voor de oude DER geldt voor de volgende categorieën:
- Alle militairen die vallen onder de overgangsbepaling leeftijdsontslag van artikel 39a AMAR;
- Alle militairen geboren in de jaren 1963 t/m 1969
- Militairen van CZSK beneden de rang van LTZ1 die geboren zijn in 1975 of 1976 mits zij vóór 1 januari 2017 waren aangesteld bij het beroepspersoneel

Daarnaast kunnen militairen die onder artikel 39a vallen en die volgens de nieuwe diensteinderegeling vier jaar of meer, langer zouden moeten dienen dan volgens de huidige regeling, er voor kiezen om vier jaar na de huidige ontslagdatum met leeftijdsontslag te gaan

Klik hier voor meer vragen en antwoorden over het AVW-akkoord en de nieuwe DER.

Wat houdt de nieuwe diensteinderegeling precies in?

De nieuwe diensteinderegeling houdt in dat de ontslagleeftijd voor militairen (FLO) niet langer vaststaat op 60 jaar, maar wordt gekoppeld aan de AOW-leeftijd. In de nieuwe DER gaan militairen 5 jaar voor de op dat moment voor hen individueel geldende AOW-leeftijd met leeftijdsontslag. Het pensioen gaat voor deze militairen in op de AOW-datum in plaats van met 65 jaar. Hierdoor hebben zij geen AOW-gat meer.

Klik hier voor meer vragen en antwoorden over het AVW-akkoord en de nieuwe DER.

Als ik door de nieuwe DER langer doorwerk, bouw ik dan meer pensioen op?

Ja, voor ieder jaar dat je langer doorwerkt bouw je in dat jaar een heel jaar pensioen op in plaats van ½ jaar per jaar zoals het geval is in je UKW-periode.
Bovendien gaat je pensioen later in, namelijk op de AOW-leeftijd in plaats van met 65 jaar. Daardoor wordt de periode waarover je jouw pensioen opneemt korter. Het gevolg daarvan is een hogere pensioenuitkering. Dat geldt alleen voor het deel aanvullend pensioen en niet voor het deel AOW.

Klik hier voor meer vragen en antwoorden over het AVW-akkoord en de nieuwe DER.