29 oktober 2018

Eerste stap bonden tegen het ABP

Op 23 oktober jl. werden de bonden verrast door berichten van verontruste leden die een Nieuwsflits van het ABP hadden ontvangen. In deze nieuwsflits stond zeer beperkte informatie over veranderingen die het ABP aan de militaire eindloonregeling per 2 januari 2019 wil gaan doorvoeren. De rest van de informatie moesten de deelnemers (actieve militairen en militairen met UGM/FLO) maar via de website van het ABP verkrijgen.

Ook wij als bonden zijn door de nieuwsflits van het ABP verrast doordat wij formeel vooraf niets van het ABP vernomen hebben. Tot op de dag van vandaag is dat niet veranderd. Wij hebben in onze eerdere berichtgeving gemeld dat wij Prof. Mr. Drs. Mark Heemskerk en Mr. Teun Huijg van Held hebben verzocht ons juridisch bij te staan bij eventueel te nemen (juridische) stappen.

De nieuwsflits van het ABP heeft ervoor gezorgd dat wij onze advocaten gevraagd hebben de eerste stap te zetten in een traject waarin wij het ABP (en zo nodig de werkgever Defensie) houden aan de afspraken die door de bonden met defensie gemaakt zijn over de pensioenregeling voor militairen. Het is immers aan de sociale partners om te besluiten dat een regeling moet worden aangepast (of niet) en niet aan het ABP, die de regeling voor ons uitvoert. Zolang sociale partners niet besloten hebben om iets te wijzigen blijft de regeling dus zoals deze was. En dat is voorlopig nog de eindloonregeling.

Deze eerste stap bestaat uit een brief waarin het ABP gesommeerd wordt de eindloonregeling uit te voeren zoals door sociale partners is overeengekomen. Voor ons maakt het niet uit of dit gebeurt op de wijze zoals dat tot en met 1 januari 2018 werd uitgevoerd of middels de methodiek die vanaf 2 januari 2018 gebruikt wordt.

Het ABP heeft 5 werkdagen gekregen om op deze brief te reageren. Afhankelijk van de reactie op onze brief, of eventueel het uitblijven van een reactie, zullen wij (juridische) vervolgstappen laten zetten. Wij hopen echter dat het ABP positief op onze brief reageert zodat de sociale partners de tijd krijgen om alsnog met een arbeidsvoorwaardenresultaat naar de achterban terug te kunnen keren dat wél tot een akkoord kan leiden. Daar zal dan uiteraard een aangepast pensioenstelsel specifiek voor militairen deel van uitmaken.

Zoals al eerder aangegeven wordt er door (in alfabetische volgorde) ACOM, AFMP, BBTV, FNV-overheid, MARVER en VBM samengewerkt in een actietraject. Samen zullen deze bonden zich in (blijven) zetten voor een beter arbeidsvoorwaardenpakket voor het personeel van Defensie, en een goed pensioen maakt daar onverkort deel van uit!

De Informatie op de website van het ABP over de nieuwsflits bleek zeer moeilijk te vinden te zijn. Wij hebben eerder dan ook opgeroepen om vooral te bellen met het speciale nummer van het ABP voor vragen aangaande het Militaire eindloonpensioen. (045-579 60 80) Deze oproep staat nog steeds, stel vooral uw vragen via dit telefoonnummer!

Wij hebben van leden vernomen dat ook via dat ABP nummer geen duidelijke informatie verschaft wordt. De medewerkers van het ABP schijnen daar net zo verrast te zijn als de bonden! Het ABP geeft veelvuldig aan dat wat zij gaan uitvoeren overeenkomt met de afspraken tussen de sociale partners. Laat daar geen misverstand over bestaan, die mening delen wij absoluut niet!

Mocht u slechte ervaringen hebben met de communicatie of informatieverstrekking van het ABP dan roepen wij u bij deze ook vooral op om uw ongenoegen/ervaringen dienaangaande te delen met het verantwoordingsorgaan van het ABP. U kunt hiervoor mailen naar verantwoordingsorgaan@abp.eu.