CAO en rechtspositie

Werken bij Defensie is geen gewone baan. De taken, uren en omstandigheden zijn vaak anders zijn dan bij normale jobs. Zo’n baan verdient een sterke rechtspositie die past bij de bijzondere positie van de militair. Ook de belangrijke bijdrage van de burgermedewerkers verdient rechtvaardige arbeidsvoorwaarden. Na jarenlange nullijn en bezuinigen lijkt het tij iets te keren, maar we zijn er nog lang niet. Het defensiepersoneel verdient beter en de MARVER zet zich daar voortdurend voor in.

Open het dossier

Gezond en veilig werken

Een gezonde en veilige werkplek. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar niet bij Defensie. Niet alleen bij het werken met giftige stoffen of gevaarlijke materialen. Ook tijdens regulier werk en opleidingen is de (sociale) veiligheid regelmatig in het geding. Die cultuur bij Defensie moet veranderen! Wat de MARVER betreft liever gisteren dan vandaag. De gezondheid en veiligheid van het personeel verdient de hoogste prioriteit, zeker bij een werkgever als Defensie.

Open het dossier

De bond voor jou

De MARVER is niet alleen bezig met jouw rechtspositie en individuele rechtshulp. Waar het nodig is bieden wij leden extra ondersteuning in bijvoorbeeld hun werk bij de medezeggenschap, het melden van misstanden, persoonlijke ontwikkeling en sociale zorg van uit het FSZ. En waar het moet voeren wij actie!

Open het dossier

Veiligheidsdomein

De KMar neemt binnen het veiligheidsdomein in Nederland een belangrijke plek in. De MARVER is een belangrijke gesprekspartner als het gaat om deze positie. Daarbij praten wij altijd mee over ontwikkelingen binnen het vakgebied, als nationale en internationale samenwerkingen.

Open het dossier

Na de dienst

Tot aan je leeftijdsontslag bij de KMar werken of al eerder vertrekken naar een nieuwe uitdaging. De MARVER vindt ook de periode ná je diensttijd belangrijk. En pensioen is voor iedereen van belang, want iedereen heeft na een lange loopbaan het recht op een fatsoenlijk pensioen. Zowel nationaal als bij Defensie staat het pensioenstelsel echter onder druk. De pensioenpremies stijgen, de opbouw daalt en de pensioenen staan stil. Dat moet veranderen, voor de gepensioneerden van nu én van de toekomst.

Open het dossier