Medezeggenschap

Bij een grote organisatie hoort de verplichting om een Ondernemingsraad te hebben. Dit is een verplichting uit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Vanuit de WOR wordt voor Defensie verwezen naar het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD). Hierin staat de medezeggenschap binnen de Defensie geregeld. Dit is dus ook van toepassing op de Koninklijke Marechaussee.

Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD)

Leden van de medezeggenschapscommissie zijn gekozen vertegenwoordigers. Zij stellen zich verkiesbaar als individu of via de kieslijst van hun vakbond. Als er verkiezingen zijn voor de medezeggenschapscommissie binnen jouw werkplek, dan kan je jezelf als MARVER-lid eenvoudig aanmelden als kandidaat op de kieslijst van de MARVER. Dit doe je door een e-mail te sturen naar mc@marver.nl.

Indien zich meerdere kandidaten verkiesbaar stellen op de kieslijst van de MARVER, dan plannen we met alle kandidaten een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst leggen we verder uit wat de medezeggenschap inhoudt en stellen we de volgorde van de kieslijst vast. Dit werkt hetzelfde als bijvoorbeeld de kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Als je uiteindelijk wordt gekozen als lid van de medezeggenschapscommissie, dan kan je vanuit de MARVER rekenen op steun om je taak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Daarnaast biedt het BMD de mogelijkheid om vrijstelling te krijgen voor je reguliere werkzaamheden, zodat je je werk als MC-lid kan combineren met je reguliere functie.

Natuurlijk levert het lidmaatschap van een medezeggenschapscommissie wat extra werk op, maar de voordelen zijn er zeer zeker ook. Je leert heel snel hoe de organisatie in elkaar zit; hoe en waarom besluiten worden genomen en je bouwt een goed netwerk op. Maar nog belangrijker: je kan daadwerkelijk iets betekenen voor al je collega’s! Als MC-lid val je niet in de hiërarchische lijn en sta je op gelijke hoogte met de Hoofd Diensteenheid; de commandant. In veel gevallen kan de commandant pas een maatregel uitvoeren als er overeenstemming is met de medezeggenschap. Ook heb je als commissie recht op informatie en staan er nog meer rechten ter beschikking om gelijkwaardig overleg te kunnen voeren met de commandant. Uiteraard levert dat ook verantwoordelijkheden op, want je beslist immers mee over belangrijke zaken.

Kortom, je krijgt volop kansen om jezelf te ontwikkelen en om voor anderen wat te betekenen. Meld je dus aan zodra er verkiezingen zijn!