Medezeggenschap

Bij een grote organisatie hoort de verplichting om een Ondernemingsraad te hebben. Dit is een verplichting uit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Vanuit de WOR wordt voor Defensie verwezen naar het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD). Hierin is de medezeggenschap binnen de Defensie geregeld. Dit is dus ook van toepassing op de Koninklijke Marechaussee.

Via deze link vind je de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)
Via deze link vind je het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD)

Leden van de medezeggenschapscommissie zijn gekozen vertegenwoordigers. Zij stellen zich verkiesbaar als individu of via de kieslijst van hun vakbond. Als er verkiezingen zijn voor de medezeggenschapscommissie binnen jouw werkplek, dan kun je je als MARVER-lid eenvoudig aanmelden als kandidaat op de kieslijst van de MARVER. Stuur hiervoor een e-mail naar: mc@marver.nl.

Als zich meerdere kandidaten verkiesbaar stellen op de kieslijst van de MARVER, dan plannen we met alle kandidaten een bijeenkomst in. Tijdens deze bijeenkomst leggen we verder uit wat de medezeggenschap inhoudt en stellen we de volgorde van de kieslijst vast. Dit werkt hetzelfde als bij bijvoorbeeld de samenstelling van de kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Als je uiteindelijk wordt gekozen als lid van de medezeggenschapscommissie, dan kun je vanuit de MARVER rekenen op steun om je taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Daarnaast biedt het BMD de mogelijkheid om vrijstelling te krijgen voor je reguliere werkzaamheden, zodat je je werk als MC-lid kunt combineren met je reguliere functie.

Natuurlijk levert het lidmaatschap van een medezeggenschapscommissie wat extra werk op, maar voordelen zijn er zeer zeker ook. Je leert heel snel hoe de organisatie in elkaar zit en hoe en waarom besluiten worden genomen. Bovendien bouw je een goed netwerk op. Maar nog belangrijker: je kunt daadwerkelijk iets betekenen voor al je collega’s! Als MC-lid val je niet in de hiërarchische lijn en sta je op gelijke hoogte met de Hoofd Diensteenheid; de commandant. In veel gevallen kan de commandant pas een maatregel uitvoeren als er overeenstemming is met de medezeggenschap. Ook heb je als commissie recht op informatie en staan er nog meer rechten ter beschikking om gelijkwaardig overleg te kunnen voeren met de commandant. Uiteraard levert dat ook verantwoordelijkheden op, want je beslist mee over belangrijke zaken.

Kortom, je krijgt volop kansen om jezelf te ontwikkelen en om voor anderen iets te betekenen. Meld je dus aan zodra er verkiezingen zijn!