Onze vereniging

De MARVER is de sterkst verenigde vakbond en enige vakbond voor personeel van de Koninklijke Marechaussee. Wij vertegenwoordigen jou bij de werkgever als het bijvoorbeeld gaat om je rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, opleiding, pensioen, reorganisaties, uitrusting en een veilige en gezonde werkomgeving.

Meer over de MARVER

Geschiedenis

In het begin van de vorige eeuw was het zeker geen vanzelfsprekendheid voor werknemers om zich te verenigen. Vooral voor militaire ambtenaren vergde het oppakken van deze collectieve belangenbehartiging een flinke dosis zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. De vele keren dat Marechaussees zich in die tijd, bijvoorbeeld in de pers, uitlieten over hun achtergestelde positie en over de kansen op verbetering daarvan leverden niets op. Uiteindelijk zag op 15 april 1907 de Marechausseevereniging het levenslicht.

MARVER-historie

Contributie

Bij de MARVER betaal je contributie naar draagkracht. Als je een wat hogere rang hebt, vragen we van jou iets meer contributie dan van bijvoorbeeld een Marechaussee 4e klasse.

Wat betaal ik

Statuten & reglementen

We zijn op dit moment druk bezig met het onderhoud aan onze statuten. Heb je ze toch nu nodig? Laat dit dan weten via info@marver.nl.

Meer info