Uit het overleg

De MARVER is jouw vertegenwoordiger bij de Minister

Sectoroverleg Defensie

Je arbeidsvoorwaarden vind je bij Defensie niet in één overzichtelijk CAO-boekje, maar in tientallen verschillende regelingen. Om die regelingen up-to-date te houden is de MARVER het hele jaar door in overleg met Defensie en de andere vakbonden. Het hoogste overlegniveau is het Sectoroverleg Defensie (SOD). Het SOD komt alleen bijeen als we het in de maandelijkse werkgroepen (zie hieronder) niet eens worden of als we onderhandelen over een nieuwe CAO.

Uit het SOD

Werkgroep AP

In de werkgroep AP overlegt de MARVER met de werkgever over Algemeen Personeelsbeleid. Hierbij kun je denken aan allerlei personeelszaken van aanstelling tot diensteinde, opleidingen en bevorderingen, maar ook Arbo-dossiers zoals Chroom-6 of Tinnitus. Het gaat daarbij niet alleen over de rechtspositie van militairen en burgermedewerkers, maar ook die van bijvoorbeeld reservisten en veteranen.

Uit de werkgroep AP

Werkgroep AFR

In de werkgroep Algemene en Financiële Rechtstoestand (AFR) komen allerlei rechten en plichten tussen Defensie en haar medewerkers aan bod. Hieronder vallen allerlei financiële zaken zoals vergoedingen, toeslagen en premies. Maar ook algemene en praktische zaken zoals huisvesting, voeding, verlofdagen, kleding & uitrusting en werk- en rusttijden kunnen hier worden besproken.

Uit de werkgroep AFR

Werkgroep PA

In de werkgroep PA komen alle onderwerpen aan bod die van belang zijn voor de postactieve militairen en burgermedewerkers. Je kunt daarbij denken aan UGM en pensioen, maar ook over wachtgeld, BWW en voorzieningen voor dienstslachtoffers wordt hier gesproken. Dit is niet alleen van belang voor de huidige postactieven, maar ook voor de toekomstige dienstverlaters

Uit de werkgroep PA

Werkgroep REO

Ook over reorganisaties voert de MARVER voortdurend overleg met Defensie. In de werkgroep Reorganisaties (REO) worden de personeelsaspecten van alle reorganisatieplannen gecheckt en waar nodig bijgeschaafd.

Uit de werkgroep REO