Uit het overleg

De MARVER is jouw vertegenwoordiger bij de Minister

Sectoroverleg Defensie

Je arbeidsvoorwaarden vind je bij Defensie niet in één overzichtelijk cao-boekje, maar in tientallen verschillende regelingen. De MARVER is het hele jaar door in overleg met Defensie en de andere vakbonden om deze regelingen up-to-date te houden. Het hoogste overlegniveau is het Sectoroverleg Defensie (SOD), dat alleen bijeenkomt als we het in de maandelijkse werkgroepen niet eens worden of als we onderhandelen over een nieuwe cao.

Uit het SOD

Werkgroep AP

In de werkgroep AP overlegt de MARVER met de werkgever over Algemeen Personeelsbeleid. Hierbij kun je denken aan allerlei personeelszaken van aanstelling tot diensteinde, opleidingen en bevorderingen, maar ook aan arbodossiers zoals Chroom-6 of Tinnitus. Het gaat hierbij niet alleen over de rechtspositie van militairen en burgermedewerkers. De rechtspositie van bijvoorbeeld reservisten en veteranen komt eveneens ter sprake.

Uit de werkgroep AP

Werkgroep AFR

In de werkgroep Algemene en Financiële Rechtstoestand (AFR) komen allerlei rechten en plichten tussen Defensie en haar medewerkers aan bod. Hieronder vallen financiële zaken zoals vergoedingen, toeslagen en premies. Ook algemene en praktische zaken waaronder huisvesting, voeding, verlofdagen, kleding & uitrusting en werk- en rusttijden worden hier besproken.

Uit de werkgroep AFR

Werkgroep PA

In de werkgroep PA komen alle onderwerpen aan bod die van belang zijn voor postactieve militairen en burgermedewerkers. Je kunt daarbij denken aan UGM en pensioen, maar ook aan wachtgeld, BWW en voorzieningen voor dienstslachtoffers. Deze onderwerpen zijn niet alleen belangrijk voor de huidige postactieven, maar ook voor toekomstige dienstverlaters

Uit de werkgroep PA

Werkgroep REO

Ook over reorganisaties voert de MARVER voortdurend overleg met Defensie. In de werkgroep Reorganisaties (REO) worden de personeelsaspecten van alle reorganisatieplannen gecheckt en waar nodig bijgeschaafd.

Uit de werkgroep REO