Netwerk Veteranen FNV

Het Netwerk Veteranen FNV maakt zich sterk om de positie van de Nederlandse veteranen te verbeteren. Soms als vakbonden met een prominente rol op de voorgrond, dan weer lobbyend in bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Dit alles om aandacht te krijgen voor een bepaald standpunt als het gaat om de Nederlandse veteraan.

Meer voor veteranen

FNV Veiligheid

FNV Veiligheid is dé plek waar de krachten binnen het veiligheidsdomein worden gebundeld! FNV Veiligheid is een samenwerkingsverband van drie vakbonden op het gebied van de openbare veiligheid: - De Nederlandse Politiebond (NPB), de AFMP (Algemene Federatie voor Militair Personeel), de Marechausseevereniging (MARVER).

Over FNV Veiligheid

FNV

De FNV bestaat uit een vereniging met meerdere sectoren en dertien aangesloten zelfstandige bonden, met in totaal ruim 1 miljoen leden. Hiermee is de FNV de grootste Nederlandse vakcentrale. In totaal zijn circa 1,9 miljoen personen in Nederland lid van een vakbond. De MARVER maakt, samen met de AFMP en de Nederlandse Politiebond deel uit van FNV Veiligheid. FNV Veiligheid is aangesloten bij de FNV.

Meer over de FNV en aangesloten bonden

Zorgzaam

Zorgzaam is opgericht door de Centrales van overheidspersoneel en de vakbonden voor defensiepersoneel.

MEER OVER ZORGZAAM

Euromil

De Europese Organisatie van Militaire Verenigingen (EUROMIL) bevordert de sociale en professionele belangen van al het militair personeel in alle rangen in Europa. EUROMIL benadrukt in het bijzonder het recht van militairen, man en vrouw, om zich aan te sluiten bij onafhankelijke vakbonden en of beroepsorganisaties.

Meer over Euromil