4 april 2019

Zorgzaam

Zorgzaam is opgericht door de Centrales van overheidspersoneel en de vakbonden voor defensiepersoneel.

Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting zonder winstoogmerk. De doelstelling van Zorgzaam is het regelen van een goede, uitgebreide collectieve zorgverzekering met een optimale prijs-kwaliteitverhouding.

De Centrales van overheidspersoneel en de vakbonden voor defensiepersoneel zijn vertegenwoordigd in het Zorgzaam-bestuur. Zorgzaam maakt gebruik van de diensten van de medewerkers van het bureau van de SZVK. Dit bureau behartigt de belangen van de Zorgzaam-verzekerden. Het bureau ziet toe op een goede uitvoering van de overeenkomst die Zorgzaam met Univé Zorg heeft gesloten.

Voor wie is Zorgzaam?
Zorgzaam is er voor iedereen die een (arbeids)relatie heeft of heeft gehad met het ministerie van Defensie. Ook partners en gezinsleden en medewerkers van vakbonden voor Defensiepersoneel, NATRES en Home-Base Support kunnen een zorgverzekering bij Zorgzaam afsluiten.
Als Zorgzaam-verzekerde krijgt u daarnaast korting op diverse verzekeringen van Univé.

Kijk hier voor meer informatie