24 januari 2018

Netwerk Veteranen FNV

Het Netwerk Veteranen FNV maakt zich sterk om de positie van de Nederlandse veteranen te verbeteren. Soms als vakbonden met een prominente rol op de voorgrond, dan weer lobbyend in bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Dit alles om aandacht te krijgen voor een bepaald standpunt als het gaat om de Nederlandse veteraan.

Militaire vakbonden worden meer en meer geconfronteerd met zorgvragen van militair- en burgerpersoneel werkzaam bij Defensie als het gaat om veteranenzorg. Dit betreft overigens ook de collega’s die inmiddels de dienst hebben verlaten en werkzaam zijn in de burgermaatschappij. Daarnaast is de vraag die een veteraan aan ons stelt niet per definitie een roep om hulp. Vele veteranen zijn ook op zoek naar collega-veteranen.

Soms is het onderling contact verloren gegaan omdat de veteraan de overgang van de militaire dienst naar een functie in burgermaatschappij heeft gemaakt. Maar ook als de militair nog in werkelijke dienst is gaat het onderling contact met collega-veteranen vaak verloren door de vele overplaatsingen, reorganisaties, nieuwe missies, etc. Aan de huidige (na-)zorg voor (oud-)militairen is een lang groeiproces vooraf gegaan. Inmiddels is er veel geregeld en geborgd.

Klik hier voor de website van het Netwerk Veteranen FNV