14 maart 2024

124e AV van MARVER

Tegen het sfeervolle decor van Kasteel Montfoort aan het Kasteelplein 1 in Montfoort wordt op woensdag 26 juni 2024 de 124e Algemene Vergadering van de Marechausseevereniging gehouden. De inloop in de vorm van een lunch is vanaf 12.30 uur. De AV duurt van 14.00 tot 16.00 uur.

In deze Algemene Vergadering (AV) worden de leden vertegenwoordigd op de wijze zoals  omschreven in artikel 13, lid 3, in relatie tot artikel 20, lid 1 van de statuten van de vereniging. Alleen afgevaardigden hebben stemrecht. Leden kunnen zich aanmelden als afgevaardigde voor deze AV bij de secretaris van de fractie/kring waartoe zij behoren.

Woord voeren

Je kunt de AV alleen bezoeken als je MARVER-lid bent. Als bezoekend lid - niet zijnde afgevaardigde -  ben je van harte welkom! Wij verzoeken je wel om je van tevoren even via e-mail aan te melden bij bestuursondersteuner Lineke Blancy Davidson: lblancydavidson@fnvveiligheid.nl. Jouw reis naar Kasteel Montfoort komt niet voor rekening van de vereniging. Met inachtneming van ons reglement van orde heb je net als alle andere leden van de vereniging recht om het woord te voeren. 

Vergaderstukken

Per 1 juni 2024 kunnen de fracties/kringen de vergaderstukken opvragen. Vanaf deze datum kan het secretariaat van de vereniging jou deze vergaderstukken desgevraagd ook verstrekken. Stuur hiervoor een e-mail naar bovengenoemd e-mailadres.

Voorstellen
Heb je voorstellen voor de agenda van deze AV? Dien deze dan vóór 24 mei a.s. in bij het hoofdbestuur van de MARVER. Wil je één of meerdere vragen voorleggen aan het hoofdbestuur? Stel die dan bij voorkeur schriftelijk vóór deze datum. Dit maakt een zorgvuldige beantwoording hiervan mogelijk.

Meer over:
Vereniging