21 september 2021

Alsnog tegemoetkoming in verhuiskosten voor MARVER-lid

Met hulp van onze vereniging tekende een MARVER-lid onlangs bij de Rechtbank Den Haag succesvol beroep aan tegen de halsstarrige weigering van haar werkgever om haar een tegemoetkoming in de verhuiskosten te verstrekken. Zij kreeg aanvankelijk geen tegemoetkoming toen zij van haar woonplaats naar een andere plaats verhuisde, op 26 kilometer afstand van de plek waar zij een nieuwe KMar-functie kreeg toegewezen.

Bij de weigering beriep haar werkgever zich op het Verplaatsingskostenbesluit Defensie (VKBD), waarin staat dat de afstand tussen de woning en de werkplek hiervoor niet langer mag zijn dan 25 kilometer. Na de eerste afwijzing van haar verzoek om een tegemoetkoming handhaafde Defensie haar weigering. Hiertegen is het lid dus met succes opgekomen.

Betaalbare huurwoning
Nadat zij bij de KMar een nieuwe functie kreeg toegewezen, probeerde zij een woning te huren binnen een straal van 25 kilometer van deze vestigingsplaats, zodat zij op grond van het VKBD kon rekenen op een tegemoetkoming in de verhuiskosten. Omdat zij er niet in slaagde tijdig een voor haar betaalbare huurwoning te vinden, besloot zij alsnog naar de andere specifieke plaats te verhuizen. Deze plaats bevindt zich op 26 kilometer afstand van haar nieuwe werkplek.
Haar werkgever merkte haar vraag om een tegemoetkoming aan als een verzoek om de hardheidsclausule van artikel 31 van het VKBD toe te passen. Defensie zag echter geen reden om dit ook daadwerkelijk te doen, omdat de vrouw te hoge eisen zou stellen aan een nieuwe woning en hierdoor het huisaanbod binnen een straal van 25 kilometer beperkt bleef. Dit laatste argument verwees de rechtbank in zijn uitspraak naar de prullenbak.
Volgens de rechtbank is niet gebleken dat er binnen het woongebied voldoende aanbod was van huurwoningen met een betaalbare maximale huurprijs in de periode dat zij naar een huis zocht. Gelet hierop en gezien het feit dat de woning slechts 1 kilometer buiten de grens van het vereiste woongebied ligt, moet de werkgever op basis van de hardheidsclausule van artikel 31 van het VKBD een tegemoetkoming in de verhuiskosten toekennen, zo oordeelde de rechtbank.

Hoger beroep
De KMar legt zich niet bij de uitspraak neer en tekende hoger beroep aan. Natuurlijk zorgt de MARVER ervoor dat het lid ook in de hogerberoepsprocedure goed wordt bijgestaan en begeleid. Te zijner tijd zullen wij jou berichten over de definitieve afloop van deze zaak.