31 januari 2018

ANW-compensatie ook verlengd voor defensiepersoneel

In december 2017 bent u geïnformeerd over het vervallen van de compensatie Algemene Nabestaanden Wet (ANW) in 2018. Aanvankelijk was het de bedoeling de ANW-compensatie per 1 februari a.s. af te schaffen. Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel maakten echter met het arbeidsvoorwaardenakkoord een afspraak om dit probleem op te gaan lossen.

Defensie en de Centrales hebben besloten de ANW-compensatie voor militairen, in navolging van de verlenging voor burgermedewerkers, te verlengen tot 1 mei 2018. Dit betekent dat alle deelnemers aan een pensioenregeling van het ABP tot 1 mei a.s. recht houden op ANW-compensatie.

Tevens is afgesproken om met elkaar een oplossing te vinden voor de situatie na 1 mei 2018. Defensie en de centrales zullen u hierover zo snel mogelijk informeren, zodat u daar rekening mee kunt houden in uw situatie..

Wat is ANW-compensatie?
Als een medewerker overlijdt, heeft de partner mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (ANW). Krijgt de partner geen of maar een gedeeltelijke ANW-uitkering van de overheid? Dan vult het ABP het nabestaandenpensioen in sommige situaties aan. We noemen dat ANW-compensatie. Deze compensatie komt in 2018 in de sectoren die bij ABP zijn aangesloten te vervallen.

* Dit is een gezamenlijk bericht van Defensie en de vakbonden over de afspraken die in het overleg zijn gemaakt over de verlenging van de ANW-compensatie die het ABP afgelopen week bekend maakte.

Meer over:
ANW
SOD