Dik de Jonge Sectorhoofd PA AFMP

ANW-verzekering, heb ik die nodig?

Onze website staat er vol mee: de ANW-compensatie door het ABP is vervallen en Loyalis biedt een verzekering aan om het gat te dichten. Na het besluit was mijn telefoon niet meer stil te krijgen en stroomde de mails binnen. De hamvraag: ‘Moet ik me nu bijverzekeren?’

De Algemene nabestaandenwet (ANW) is in de afgelopen jaren door de politiek meer en meer versobert. De ANW-compensatie die het ABP nog leverde om die versoberingen op te vangen verviel begin mei. En dat zorgde voor de nodige opschudding. Niet vreemd: het heeft nogal wat financiële gevolgen. Daarom is het belangrijk om te weten wat het voor jou betekent. De vraag of je je moet bijverzekeren is echter niet gemakkelijk te beantwoorden. Het is afhankelijk van de inkomsten en uitgaven van je partner na het overlijden van de (oud)defensiemedewerker. Dat zal voor iedereen verschillend zijn en ik kan natuurlijk niet in jouw portemonnee kijken. Gelukkig kan ik de meeste leden wel een eindje op weg helpen met de volgende checklist.

1. Heeft je partner al de AOW-gerechtigde leeftijd?
Zo ja, dan ontvangt je partner na jouw overlijden een hogere AOW (voor alleenstaanden) en een nabestaandenpensioen (NP). Zo niet, dan ontvangt je partner nog geen AOW, maar wel een nabestaandenpensioen. In sommige gevallen bestaat er ook nog recht op een ANW-uitkering van de SVB, zoals je kunt lezen op hun website.

2. Hoe hoog is het nabestaandenpensioen (NP)?
Na jouw overlijden, ontvangt je partner een NP, dit bedraagt 70% van je ouderdomspensioen. Dit kan echter lager zijn als er bijvoorbeeld een ex-partner is die aanspraak kan maken op het NP. Bij het ABP kun je opvragen hoe hoog het NP exact is en hoe een eventuele verdeling met een ex-partner zal uitpakken.

3. Heb je ABP-pensioen opgebouwd vóór 1996?
Zo ja, dan heeft je partner waarschijnlijk recht op een Aanvulling Nabestaanden Pensioen. Bij het ABP kun je opvragen hoe hoog deze aanvulling is en dit meenemen in je overweging. Bedenk daarbij wel dat deze aanvulling stopt zodra je partner 65 jaar wordt.

4. Heeft je partner nog andere inkomsten?
Denk daarbij aan het salaris van je partner, uitkering van een overlijdensrisicoverzekering, vrijvallen van een deel van de hypotheek, enz.

5. Zijn de inkomsten vanuit de bovenstaande vragen bij elkaar voldoende voor je partner om van rond te komen na je overlijden?
Zo niet, dan is bijverzekeren zeker het overwegen waard. Zo ja, dan is bijverzekeren misschien niet noodzakelijk, maar wel te overwegen als extra buffer. Realiseer je daarbij wel dat er ook een aantal kosten zullen wegvallen of verminderen (bijvoorbeeld zorgverzekering).

Meer over:
ANW