6 juli 2015

AOW-gat: afwijzing ABP ontvangen? Schakel de bond in!

De afgelopen maanden hebben vele voormalige defensiemedewerkers een verzoek/bezwaar ingediend bij het ABP met als doel de UGM-uitkering door te laten lopen tot aan de AOW-leeftijd en een AOW-gat te voorkomen. Hierbij verwezen zij naar uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens en verschillende rechters die hebben geoordeeld dat het stopzetten van de UGM-uitkering op 65-jarige leeftijd een verboden leeftijdsonderscheid is. Het ABP heeft kennelijk besloten deze uitspraken te negeren en de verzoeken en bezwaren massaal af te wijzen.

Afwijzingsbrief ontvangen?
Heeft u onlangs ook een brief ontvangen waarin het ABP heeft aangegeven uw verzoek of bezwaar niet te kunnen honoreren? Tegen deze brief kan binnen 6 weken bezwaar of beroep worden ingesteld. De juristen van de Marechausseevereniging zullen u daar uiteraard bij ondersteunen. Stuur daarvoor de volgende stukken zo spoedig mogelijk naar ibb@marechausseevereniging.nl:

1. Uw verzonden verzoek of bezwaarschrift met als onderwerp: verzoek/bezwaar in verband met einddatum UGM-uitkering. Hiermee verzocht u, of maakte u bezwaar om de UGM-uitkering door te laten lopen tot de AOW-gerechtigde leeftijd

2. De ontvangen bevestiging op het verzoek of bezwaarschrift van het ABP ingevolge de UGM door te laten lopen tot de AOW-leeftijd.

3. Het schrijven van het ABP met als onderwerp: verzoek/bezwaar in verband met einddatum UGM-uitkering. Hierin werd u verzocht de bijgevoegde verklaring binnen twee weken na dagtekening van deze brief met de bijgevoegde voorgefrankeerde enveloppe aan het ABP te retourneren.

4. Indien u de verklaring waarin u aangaf niet akkoord te gaan met aanhouding van uw verzoek of bezwaarschrift heeft verstuurd, dan deze eveneens toevoegen.

5. Het schrijven van het ABP met als onderwerp: verzoek/bezwaar om herziening einddatum UGM-uitkering, met de beslissing van het ABP dat het verzoek/bezwaar niet kan worden gehonoreerd.

6. Mocht het zo zijn dat u vanwege het niet tijdig ontvangen van de bij punt 5 genoemde schrijven van het ABP, het ABP in gebreke heeft gesteld met het "Formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen", dan moet u dit formulier met het bewijs van aangetekende verzending eveneens bijvoegen.

7. Indien u deze bewaard hebt: de beslissing van het ABP waarbij de UGM-uitkering is toegekend.

Nog geen afwijzingsbrief ontvangen?
Heeft u nog geen verzoek of bezwaar ingediend tegen uw AOW-gat bij het ABP? Dit kan nog steeds. Zie: http://marechausseevereniging.nl/inhoud/nieuws/aow-gat-militairenverbode...

Heeft u wel een verzoek of bezwaar ingediend bij het ABP, maar na 8 weken nog geen bericht van het ABP ontvangen? U kunt het ABP dan in gebreke stellen. Zie dan: http://marechausseevereniging.nl/inhoud/nieuws/verzoek-bezwaar-aow-gatst...

Heeft u het ABP al in gebreke gesteld en na 3 weken nog geen inhoudelijke reactie ontvangen? Ook in dat geval kan er namens u beroep worden ingesteld. Stuur ook daarvoor bovenstaande stukken naar ibb@marechausseevereniging.nl.