26 maart 2018

AOW-gat eindelijk voor 100 procent gedicht

De huidige compensatieregeling voor het AOW-gat wordt verhoogd van 90 procent naar 100 procent. Dit is één van de vele maatregelen uit de Defensienota 2018. Door de jarenlange strijd van de MARVER, de andere bonden en alle actieve (oud)defensiemedewerkers komt de politiek eindelijk tot inkeer: het financiële nadeel van het AOW-gat wordt volledig gerepareerd.

Defensie wil een betrouwbare en betrokken werkgever zijn, waar mensen trots op zijn om bij te werken. Dat is één van de doelen die wordt gesteld in de Defensienota 2018. Om dat te bereiken zullen er vele zaken gerepareerd moeten worden die de afgelopen jaren zijn afgebroken. Eén van de meest schrijnende voorbeelden daarvan is het AOW-gat.

AOW-gat
Sinds het kabinet besloot om vanaf 2013 de AOW-leeftijd te verhogen wordt een groeiend aantal (oud)defensiemedewerkers getroffen door het zogenoemde AOW-gat. Dit is het financiële gat dat ontstaat doordat het pensioen verplicht met 65 jaar ingaat, maar de AOW pas vele maanden (of jaren) later volgt. Vanaf 2012 drong de MARVER in het georganiseerd overleg continu aan op een definitieve oplossing. Meer dan een gedeeltelijke bruto compensatie zat er echter niet in. Onder druk van een massale gang naar de rechter verhoogde Defensie de compensatieregeling uiteindelijk tot een reparatie van 90 procent. Een percentage dat door de Centrale Raad van Beroep als voldoende werd geacht.

Politieke lobby
De MARVER vond een financieel gat van 10 procent nog steeds onacceptabel. De lobby richting de politiek werd dan ook onverminderd voortgezet. Het probleem was immers veroorzaakt door politiek Den Haag en moest dan ook daar volledig worden gerepareerd. Na ruim vijf jaar lijkt dit nu eindelijk doorgedrongen te zijn. Met de Defensienota 2018 neemt het kabinet de volle verantwoordelijkheid en kondigt aan het AOW-gat volledig te gaan dichten. Dit betekent niet dat de UGM-uitkering doorgetrokken wordt tot aan de AOW-leeftijd. Wel dat de huidige compensatieregeling voor het AOW-gat zal worden verhoogd van 90 procent naar 100 procent. Wanneer en op welke wijze dit exact gaat plaatsvinden is ons nu nog niet bekend. Zodra we daar nader nieuws over hebben zullen we hier direct over communiceren.