9 april 2014

AOW-gat: juridische strijd brandt los

Diverse FNV-bonden waaronder de AFMP stappen naar de rechter om de overheid te dwingen maatregelen te nemen die het AOW-gat dichten. Er zijn intussen vele honderden reacties hierop gekomen. In dit artikel treft u een (downloadbaar) bezwaarschrift aan waarmee u bezwaar kunt maken.

De MARVER heeft honderden reacties binnengekregen op de oproep aan leden die gedupeerd zijn door de verhoging van de AOW-leeftijd om zich te melden. Inmiddels is duidelijk welke wegen bewandeld gaan worden om een rechterlijk oordeel te verkrijgen. De Marechausseevereniging spant samen met een aantal andere FNV-bonden (de AFMP, NPB, FNV Bondgenoten, Abvakabo en FNV Bouw) en de militaire vakbond ACOM, de politievakbond ACP en de Stichting Belangen Gedupeerden AOW-Gat een civiele procedure aan tegen de Nederlandse staat met als inzet dat het verhogen van de AOW-leeftijd zonder deugdelijk overgangsrecht in strijd met het Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten is. De procedure zal specifiek betrekking hebben op ambtenaren en werknemers die eerder met werken zijn opgehouden in de veronderstelling dat ze vanaf hun 65e AOW zouden krijgen. De AFMP vindt dat het kabinet de ingangsdatum van de AOW voor deze groep, die gezien de huidige stagnatie op de arbeidsmarkt bijna geen kans meer op het vinden van betaald werk maakt, niet mag wijzigen.

Het zal helaas enige tijd duren voordat de rechter uitspraak doet. Intussen zullen de rechten van al diegenen die 65 jaar worden en geen AOW ontvangen veilig gesteld moeten worden. We adviseren iedereen die in 2013 of 2014 65 wordt AOW aan te vragen zodra de mogelijkheid daartoe geboden wordt (in 2013 vijf maanden voor de 65e verjaardag en in 2014 vier maanden voor de 65e verjaardag) en in de aanvraag te vermelden dat de AOW direct bij het aanvragen van de leeftijd van 65 jaar moet ingaan. De aanvraag kan worden gedaan via DigiD of door het bij de Sociale Verzekeringsbank (de instantie die de AOW uitvoert) te verkrijgen aanvraagformulier in te vullen en per post te versturen.

We raden aan tegen de beslissing die u van de Sociale Verzekeringsbank ontvangt bezwaar aan te tekenen. U kunt hiertoe gebruik maken van het voorbeeld bezwaarschrift dat u hier aantreft.