28 oktober 2016

Arbeidsvoorwaarden onderhandelingen hervat

Op donderdag 27 oktober 2016 hebben de centrales van overheidspersoneel en de minister van Defensie weer formeel met elkaar gesproken in het Sectoroverleg Defensie (SOD). In die vergadering gaf de Minister aan een oplossing te hebben gevonden voor de problemen, die in september voor ons de reden waren het overleg op te schorten. Toen wilde zij, ondanks haar toezegging, plotseling niet onderhandelen over een totaalpakket aan nieuwe arbeidsvoorwaarden voor het Defensiepersoneel.

De centrale van de MARVER, AFMP en FNV Overheid (ACOPDef) heeft samen met de andere centrales natuurlijk niet zomaar ‘ja’ gezegd tegen het verzoek van de Minister. De gezamenlijke bonden hebben als voorwaarde gesteld dat er voldoende perspectief moet zijn om tot een onderhandelingsresultaat te kunnen komen.

Voldoende perspectief = voldoende geld! Voor onze leden is dat perspectief er pas wanneer als er een acceptabele loonontwikkeling in zit. Daar hoort bij dat de andere onderwerpen uit het eerste deelakkoord van 2015 en de afspraken die nu gemaakt moeten gaan worden, samen met een loonontwikkeling, een evenwichtige uitkomst opleveren.

De Minister verklaarde voldoende ruimte te zien om al deze punten te kunnen realiseren. Door het hervatten van het formele overleg hebben wij de Minister het voordeel van de twijfel gegeven. Aan haar de keus ons te laten zien dat het haar daadwerkelijk ernst is.
Wij hebben in haar richting benadrukt dat er geen ruimte meer is deze onderhandelingen lang te laten duren. De maand vertraging die is opgelopen mag niet een langer onderhandelingstraject tot gevolg hebben. Op 1 januari 2017 lopen de huidige arbeidsvoorwaarden af. De werkgever wilde zich niet vastleggen op een moment dat er een uitkomst dient te zijn maar sprak wel de intentie uit om samen met de centrales zo snel mogelijk tot een arbeidsvoorwaarden resultaat te komen. Zoals gebruikelijk vinden deze onderhandelingen weer onder vertrouwelijkheid plaats.

De MARVER, AFMP en FNV Overheid zullen u zo snel mogelijk informeren als de onderhandelingen tot een uitkomst hebben geleid.
Houdt u daarvoor onze website en onze nieuwsbrief goed in de gaten.

Meer over:
SOD
C&R