15 mei 2024

‘Belastingheffing over smartengeld is rechtmatig’

Nadat wij in oktober 2023 met verbazing vernamen dat de demissionair staatssecretaris van Financiën niets zou veranderen aan de fiscale behandeling van de bijzondere invaliditeitsregeling (biv), kondigden wij op onze website en in onze ledenapp aan dat wij hierover fiscaal advies zouden inwinnen. Naar ons idee was het namelijk zeer de vraag of dit aan invalide militairen uitgekeerde smartengeld als belastingplichtig loon kan worden beschouwd. Recent extern onderzoek, dat mede op ons verzoek is uitgevoerd, toont helaas aan dat dit wel degelijk het geval is. De heffing is rechtmatig, omdat de biv elke maand en niet als een bedrag ineens wordt uitgekeerd.

Foto: Mediacentrum Defensie

Eerder deed de minister van Financiën al onderzoek naar de vraag of de belastingheffing over de biv terecht was. Uit zijn onderzoek kwam naar voren dat dit smartengeld strikt genomen geen loon is, maar een periodieke uitkering die belast is met de inkomstenbelasting. In het najaar van 2023 informeerde Defensie iedereen met een biv dat de belastingheffing hierover daarom gehandhaafd bleef. Wij plaatsten vraagtekens bij de stellingname van de minister en lieten daarom een extern onderzoek uitvoeren naar de rechtmatigheid hiervan. De fiscalist die wij hierover consulteerden, liet ons weten dat een juridisch verweer tegen de belastingheffing helaas niets zal uithalen. Word jij als militair met een bepaalde mate van invaliditeit geconfronteerd met een belastingheffing over jouw biv? Dan adviseren wij jou om hiertegen niet in het geweer te komen. Heb je al een bezwaarschrift ingediend? Dan is ons advies om dit bezwaar in te trekken.