20 september 2021

Ben jij de dupe van de regeling ‘AOW-gat van Defensie’?

Is in de uitvoering van de regeling ‘AOW-gat van Defensie’ geborgd dat gewezen militairen daadwerkelijk 100% ontvangen van wat zij op basis van deze regeling mogen verwachten? Dit is de belangrijkste vraag waarop de Commissie Schrijnende gevallen AOW-gat Militairen de komende tijd antwoord gaat geven. Voormalig staatssecretaris Barbara Visser van Defensie stelde deze commissie op 1 juli in naar aanleiding van een motie hiervoor in de Tweede Kamer. In augustus is officieel een start gemaakt met de commissiewerkzaamheden.

De commissie onderzoekt eveneens of de uitvoering van de regeling ‘AOW-gat van Defensie’ om wat voor reden dan ook heeft gezorgd voor schrijnende individuele gevallen. Deze wordt voorgezeten door drs. Richard van Zwol van de Raad van State en kan rekenen op de inbreng van twee externe deskundigen: prof. dr. Gerry J.B. Dietvorst, fiscaal jurist en hoogleraar emeritus aan de universiteit van Tilburg, en dr. Bas Dieleman, belasting- en pensioenadviseur, ook verbonden aan de VU Amsterdam. De opdrachtgever voor alle commissietaken is de Hoofddirecteur Personeel.

Omvang
Aan de hand van de doorgegeven schrijnende individuele gevallen brengt de commissie de omvang van de problematiek rond het AOW-gat van Defensie in kaart en draagt zij aanbevelingen aan voor mogelijke oplossingen. De oplevering van het eindrapport vindt naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar plaats. Acht weken na het uitbrengen van dit rapport wordt de commissie opgeheven.

Meldpunt
Vind jij dat er nogal wat schort aan de uitvoering van de regeling ‘AOW-gat van Defensie’ of ben je door deze uitvoering in een schrijnende situatie verzeild geraakt? Dan kun je aankloppen bij het onafhankelijke Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP), dat tot 1 oktober van dit jaar als meldpunt fungeert. Daar kun je jouw melding – zonder tussenkomst van Defensie – aan de commissie voorleggen. Je kunt jouw melding doorgeven via e-mail of post: CAOP, ter attentie van Commissie Schrijnende Gevallen AOW-gat Militairen, Postbus 556, 2501 CN Den Haag.

Meer over:
AOW-gat