20 oktober 2021

‘Bij de MARVER ben ik voor hulp aan het juiste adres’

De 27-jarige Bryan de Baar is sinds maart 2019 algemeen opsporingsambtenaar Koninklijke Marechaussee bij de Brigade Limburg-Zuid. Een jaar daarvoor sloot hij zich tijdens zijn opleiding als lid aan bij de MARVER. “Ik weet inmiddels zeker dat ik aan het juiste adres ben mocht ik in de nabije of verdere toekomst hulp nodig hebben.”

Wat is jouw huidige functie?
Ik ben sinds maart 2019 algemeen opsporingsambtenaar Koninklijke Marechaussee bij de Brigade Limburg-Zuid. Mijn huidige werk loopt tot maart volgend jaar en dan moet ik opnieuw solliciteren. Ik hoop dat ik dan weer bij de Brigade Limburg-Zuid terecht kom. Deze vormt namelijk een goede mix tussen ervaren collega’s en nieuwe mensen.

Waaruit bestaat je dagelijks werk?
Mijn werk is heel divers. Dit komt omdat mijn brigade zich zowel bezighoudt met de militaire politietaak als met Mobiel Toezicht Veiligheid en de controles op Maastricht-Aachen Airport. De ene dag verricht ik luchthavencontroles, de andere dag bied ik noodhulp in het kader van de militaire politietaak van onze brigade en weer een andere dag verricht ik samen met collega’s MTV-controles. Af en toe werk ik een weekje voor de Bijstandseenheid. Deze eenheid werd onlangs bijvoorbeeld ingezet na de rellen die ontstonden tegen het instellen van de avondklok tijdens de coronacrisis. Dit laatste was best heftig, maar onze aanwezigheid daar maakte dusdanig veel indruk dat de rellen uiteindelijk stopten.

Wat spreekt je het meest aan in je werk?
Mijn werkzaamheden zijn erg dynamisch en geen dag hetzelfde. Onze brigade heeft een groot werkveld dat zich uitstrekt van Maastricht tot aan Born. Persoonlijk houd ik er niet van om steeds op dezelfde vaste plek actief te zijn en daarom vind ik het gaaf dat ik op zoveel plekken kom. Ik heb bovendien een grote mate van vrijheid in mijn werk. Zo kan ik samen met collega’s zelf bepalen hoe ik invulling geef aan de MTV-controles: met de auto, op de motor, statisch of dynamisch; dat mogen we zelf bepalen.

Wanneer en waarom werd je MARVER-lid?
Tijdens mijn opleiding in 2018 sloot ik me als lid aan bij de Marechausseevereniging. We kregen destijds voorlichtingen van verschillende bonden en uiteindelijk koos ik dus voor de MARVER. Het leek me namelijk goed om als KMar-medewerker specifiek lid te zijn van een vereniging van én voor marechaussees. Ik had toen eerlijk gezegd nog niet zo’n duidelijk idee van wat de vereniging allemaal voor mij kon betekenen.

Had je ons ooit nodig voor hulp?
Nee, ik heb nog nooit een moeilijke persoonlijke zaak op het gebied van mijn werk en inkomen hoeven voorleggen aan de Marechausseevereniging. Maar ik weet inmiddels zeker dat ik aan het juiste adres ben mocht ik in de nabije of verdere toekomst hulp nodig hebben. Ondertussen waardeer ik alle inspanningen die de vereniging doet om in overleg met Defensie de arbeidsvoorwaarden voor al haar leden te verbeteren.

Dit interview is gepubliceerd in de op 16 oktober 2021 verschenen uitgave van Interventie

Meer over:
Vereniging