28 november 2017

Centrales akkoord met arbeidsvoorwaarden

De leden van de vier centrales van overheidspersoneel gaan akkoord met het onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden 2017-2018 voor Defensie. Dat hebben de vertegenwoordigers in het overleg vrijdag 24 november aan staatssecretaris Visser van Defensie laten weten.

Een meerderheid van de achterban van de militaire vakbonden stemt in met het resultaat. Dat geldt ook voor de achterban van de ACOPDef (AFMP, MARVER en FNV overheid). Wel zijn groepen militairen en postactieven kritisch over zaken als loonontwikkeling, pensioen en de nieuwe diensteinderegeling. En er is zorg over de vraag hoe zaken door de werkgever straks zullen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld als het gaat om de nieuw op te richten uniforme employability organisatie of het moment waarop mensen een keuze moeten maken voor de oude of nieuwe diensteinderegeling.

Moeizaam proces
De ACOPDef zelf is tijdens de onderhandelingen uiteraard óók niet zomaar akkoord gegaan. Het feit dat het bereiken van een onderhandelaarsresultaat pas diep in de nacht plaatsvond, zegt op zich al iets over het moeizame proces dat daaraan vooraf ging. Het eerdere onderhandeltraject heeft bijna twee en een half jaar geduurd en dat resulteerde uiteindelijk in een eenzijdig eindbod van de werkgever. In het SOD werd duidelijk dat bij de achterban van de centrales het vertrouwen in zowel de politieke als militaire top van Defensie zwaar is beschadigd. En dat is nu er een akkoord is bereikt niet zomaar weg. Dat bleek wel tijdens de achterbanraadpleging over het onderhandelaarsresultaat.
Wat daarbij opvalt is dat veel van onze leden wel degelijk begrip tonen voor het resultaat maar dat men mee wil praten over de invulling en uitwerking. En dat men daarbij vooral serieus genomen wil worden. Iets dat duidelijk maakt dat men dit gevoel in de afgelopen jaren niet of onvoldoende heeft gehad.

Aansluiten AVW-resultaten
Een ander nadrukkelijk punt van zorg voor de leden van de ACOPDef is de wijze waarop de werkgever de aflopen jaren bijna achteloos genegeerd heeft dat AVW-resultaten niet op elkaar hebben aangesloten. Dat is voor de leden van de ACOPDef niet langer acceptabel! Uitgaande van dit AVW-resultaat moet er op 1 oktober 2018 dus een nieuw AVW akkoord liggen.

Vertrouwen herstellen
Er moet beslist iets gebeuren om het vertrouwen te herstellen. Dat heeft onze onderhandelaar de staatssecretaris van Defensie tijdens het SOD op vrijdag 24 november laten weten. Dat gebeurde in een speech waarin hij het moeizame onderhandelingsproces schetste en de hierboven al genoemde kritiekpunten op het onderhandelaarsresultaat noemde. ‘Als het u dus net als ons menens is om samen weer de weg omhoog te vinden is het van groot belang dat dit vertrouwen op alle fronten weer wordt hersteld. En dat gaat niet lukken met woorden alleen, maar zal moeten gebeuren door daden.’

Pensioenpremie 2018
We krijgen op dit moment veel vragen over de communicatie van het ABP over de pensioenpremie voor 2018. Veel mensen vragen zich af of dit te maken heeft met het arbeidsvoorwaarden akkoord dat vandaag gesloten is. De op 23 november 2017 aangekondigde verhoging van de pensioenpremie heeft echter niets te maken met het bereikte arbeidsvoorwaardenakkoord maar betreft een eigen besluit van het ABP voor de middelloonregeling. Voor de eindloonregeling van militairen is de premie voor 2018 door het ABP nog niet bekend gemaakt.

Hoe nu verder?
Het overleg met de werkgever wordt weer opgestart. Naast de onderwerpen die de afgelopen tijd zijn blijven liggen zullen we ook aan de slag gaan met de uitwerking van het arbeidsvoorwaarden akkoord. Veel zaken die zijn afgesproken moeten worden opgenomen in de rechtspositie en een plek krijgen in wet- en regelgeving. Dit zal gefaseerd gebeuren. Eerst worden de meest urgente zaken aangepakt. De loonontwikkeling zal nog dit jaar merkbaar zijn op je loonstrook. Maar ook over de regeling huisvesting en voeding en de groepen die in 2018 gebruik kunnen gaan maken van de behoud premie en stimuleringsmaatregelen worden dit jaar nog afspraken gemaakt met de werkgever. Meer ingewikkelde zaken, zoals bv. de nieuwe diensteinderegeling en aanpassingen aan het FPS, kosten meer tijd.

Meer over:
SOD
C&R