2 juli 2019

Defensie en bonden eens over nieuwe arbeidsvoorwaarden [update]

Het ministerie van Defensie en de bonden zijn het vandaag eens geworden over een nieuw pakket arbeidsvoorwaarden. Het resultaat zal door de bonden positief worden voorgelegd aan het Defensiepersoneel.

Na de afwijzing van een eerder resultaat op 4 oktober 2018 zijn partijen opnieuw aan tafel gegaan. Nadat er meer geld beschikbaar kwam, konden partijen overeenstemming bereiken over een sterk verbeterd pakket aan arbeidsvoorwaarden.

Het nieuwe pakket arbeidsvoorwaarden bestaat uit onder andere:

- Looptijd: 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2020
- Een loonsverhoging van in totaal 6,3% en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 1,93% tot 8,33%. Hierdoor is er sprake van een volledige dertiende maand;
- Twee keer een eenmalige uitkering van 300 euro in augustus 2019 en augustus 2020
- Een verhoging van de TOD met 100%, een sterke verbetering van de vergoeding voor werk in weekeinden of op feestdagen, de vaar- en oefentoelage worden gelijkgetrokken en wordt met 20% verhoogd;
- Een eerste stap op weg naar de invoering van een nieuw loongebouw per 1 juli 2020;
- Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 een tijdelijke tabel voor alle militairen in de rangen tot en met majoor/LTZ-1, bedoeld om de toekomstige aansluiting bij de nieuwe pensioenregeling zichtbaar te maken;
- En ook vanaf 1 januari 2019 een nieuwe, rechtvaardiger pensioenregeling voor militairen
- Een transparante tegemoetkoming voor militairen die als gevolg van de overgang naar de nieuwe pensioenregeling voor militairen een verminderd pensioenperspectief krijgen.
- Voor alle onderofficieren en officieren in FPS fase 2 krijgen bij voldoende functioneren de garantie op een vaste aanstelling.
- Voor burgerpersoneel is onder andere een persoonlijk ontwikkelingsbudget, een verhoging van de toelage voor werken onder bezwarende omstandigheden en een welkom-terugregeling afgesproken.

Meer informatie over het resultaat vindt je hieronder:

Klik hier voor de veelgestelde vragen over het AVW-resultaat 2019

Klik hier voor de volledige tekst van het resultaat

Klik hier voor bijlage 1: Pensioenregeling militairen

Klik hier voor het bijvoegsel bij bijlage 1

Klik hier voor bijlage 2: Maatregel in verband met verminderd pensioenperspectief

Klik hier voor bijlage 3: Tijdelijke salaristabel

Klik hier om de effecten op medewerkers te zien (voorbeelden)

Dit zijn de geplande informatiebijeenkomsten:

3 juli 09.00 uur, Oirschot, RvS kazerne, Filmzaal
3 juli 09.00 uur, Volkel, Vliegbasis, KEK-gebouw
3 juli 14.00 uur, Gilze Rijen, Vliegbasis, KEK-gebouw
4 juli 09.00 uur, Schaarsbergen, Oranjekazerne, Grote filmzaal
4 juli 09.00 uur, Apeldoorn, Kon. Willem III kazerne, Auditorium
4 juli 14.00 uur, Amersfoort, Bernardkazerne, Auditorium
4 juli 14.00 uur, Leeuwarden, Vliegbasis, Multifunctionele ruimte 1
8 juli 09.00 uur, Den Helder, Nieuwe haven, Gebouw Albatros, Admiraliteitszaal
8 juli 14.00 uur, Den Helder, De Kooy, Filmzaal/auditorium
8 juli, 14.00 uur, Havelte, Johannes Postkazerne, Filmzaal
9 juli, 09.00 uur, Utrecht, KHK, Waterliniezaal
9 juli, 14.00 uur, Den Haag, Frederik Kazerne, Gebouw 147, bovenbar
10 juli, 14.00 uur, Stroe, Generaal Majoor Kootkazerne, Filmzaal (Jeroen van de Brinkzaal)
10 juli, 14.00 uur, Doorn, Van Braam Houckgeestkazerne,Congreszaal (Filmzaal)
11 juli, 14.00 uur, Schiphol, Koningin Maxima Kazerne, Auditorium
16 juli, 09.00 uur, Breda, KLu-toren, De grote mess