22 april 2024

Defensie en bonden leggen basis voor IKB

Defensie en de bonden zijn het definitief eens geworden over de belangrijkste uitgangspunten van het Individueel Keuzebudget (IKB) dat vanaf januari 2025 wordt geïntroduceerd. Deze introductie vloeit voort uit een afspraak in het kader van het avw-akkoord 2024. Vanaf de invoering bouwen defensiemedewerkers van 1 januari t/m 31 december niet langer een vakantie-uitkering van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,33% op, maar een maandelijks IKB-budget van in totaal 16,33%. Zij kunnen dit budget spenderen aan de structurele bestedingsdoelen die worden geadopteerd uit de Cafetariaregeling Defensie, waaronder de vakbondscontributie die als bestedingsdoel aan het IKB is toegevoegd.

Foto: Mediacentrum Defensie

Een andere definitief geworden afspraak is dat vanaf 1 januari 2025 de tegemoetkoming woon-werkverkeer kan worden uitgeruild tegen maximaal 15% van het salaris. Verder is afgesproken dat de huidige Beleidsregel flexibilisering arbeidsduur wordt overgenomen in de IKB-regeling. De mogelijkheden op dit gebied worden omgezet in de optie om IKB-uren te kopen of te verkopen.
De basis van het IKB is dat je per kalenderjaar kunt beslissen wanneer, waaraan en hoeveel van het maandelijks opgebouwde bruto budget je besteedt aan tijd, geld of fiscale faciliteiten. Uitgangspunt hierbij is dat er niet meer budget beschikbaar is dan dat je maandelijks opbouwt.  

Toelichting
Op maandag 29 april informeren we je via onze website en ledenapp uitgebreid over de diverse aspecten van het IKB en over de structurele bestedingsdoelen die worden overgenomen uit het Cafetariaregeling Defensie. Nieuws dat we dan nader toelichten is dat reservisten vanaf 1 januari 2025 ook toegang hebben tot het IKB. Verder geven we uitleg over de opties die je hebt gedurende de overgangsperiode tussen de bestaande cafetariaregeling en de vanaf 2025 geldende IKB-regeling.

Meer over:
AVW