1 november 2022

Denk aan de uitruil van jouw vakbondscontributie!

Sinds 9 september biedt het Cafetariamodel Defensie de mogelijkheid om jouw vakbondscontributie met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 uit te ruilen tegen jouw brutosalaris. Dit is één van de afspraken uit het meest actuele arbeidsvoorwaardenakkoord. Je moet vóór 1 december aanstaande jouw aanvraag voor de uitruil indienen via DIDO Selfservice. Doe je dit niet op tijd, dan vis je definitief achter het net. Niet tijdig goedgekeurde aanvragen worden namelijk niet meer behandeld.

Wil je meer weten over de deelnamevoorwaarden, vraag je je af aan welke eisen het betaalbewijs moet voldoen en wil je antwoord op de vraag wie er allemaal kan deelnemen en op welke manier? Kijk dan op de intranetpagina Uitruil Vakbondscontributie 2022.

Pas op!
Wees gewaarschuwd: bij de meeste defensiemedewerkers zorgt de uitruil van de vakbondscontributie voor een financieel voordeel, maar niet bij iedereen. Door deze uitruil wijzigt namelijk jouw bruto inkomen. Omdat dit inkomen wordt gehanteerd om de hoogte van sociale zekerheidsuitkeringen, zoals de WIA of de WW, te bepalen, zorgt de uitruil in veel gevallen voor een iets lagere uitkering. Is er een kans dat je binnenkort langdurig ziek of werkloos wordt? Weeg dan de voor- en nadelen van de uitruil goed tegen elkaar af of vraag ons om advies.

Uitruil als je met ontslag gaat
Naast de uitruil van de vakbondscontributie biedt het Cafetariamodel van Defensie uiteraard nog meer fiscale mogelijkheden. Zo heb je ook uitruilopties als je met ontslag gaat. Je moet jouw aanvraag voor deze uitruil dan twee maanden van tevoren – als je op de eerste dag van een maand met ontslag gaat – of één maand van tevoren – als je op een andere dag van een maand met ontslag gaat – zijn ingediend.

Fiets of computer uitruilen
Je kunt in 2022 ook een fiets en/of computer of tablet uitruilen. Dit mag één keer per drie kalenderjaren tot een maximum bedrag van 750 euro. Wil je vanaf 1 januari volgend jaar uitruilen? Dit kan maximaal 1 keer per 5 kalenderjaren tot een bedrag van 1500 euro. De termijn van drie kalenderjaren van een eerdere uitruil moet dan wel voorbij zijn.

Gelijktijdige aanvraag
Je mag de uitruil van de vakbondscontributie en de fiets en de computer tegelijkertijd aanvragen. De enige voorwaarde is dat je dit zelf dient op te pakken. Let wel op: hoe meer je uitruilt, des te groter het positieve effect is. De eerder genoemde negatieve impact op bijvoorbeeld jouw sociale zekerheidsuitkering kan dan echter ook toenemen.

Meer over:
Cafetariamodel