6 november 2016

Duidelijke uitleg nodig pensioenherberekening 2015

Er zijn bij de MARVER al meerdere vragen binnengekomen rondom de herberekening van het pensioen (opbouw)deel van 2015. Dit ten gevolge van aanpassingen in Witteveen (kader) 1 en 2. De eerste herberekeningen wordt als zeer onduidelijk ervaren. Wat de MARVER betreft is het belangrijk dat defensie, in overleg of samen met het ABP, zo snel mogelijk met een uitgebreide uitleg komt.

De herberekening is nodig vanwege het ophogen van de rekenleeftijd/pensioen richtleeftijd van 65 jaar naar 67 jaar. In principe krijgen alle deelnemers die in 2015 de pensioenleeftijd van 65 jaar hebben bereikt een herberekening. Sommige deelnemers hebben op verzoek al een herberekening ontvangen die als zeer onduidelijk wordt ervaren. MARVER is van mening is dat door het ABP een zogenaamde coulance moet worden toegepast, voor degene die hierdoor teveel hebben ontvangen en dat zij dit niet hoeven terug te betalen.

De communicatie hierover door de werkgever moet nog worden gestart en het ABP moet het een en ander nog met terugwerkende kracht (her)berekenen. De herberekening is afhankelijk van de pensioendatum en daarom is het lastig om nu al precieze bedragen te geven. Volgens het ABP gaat het echter om kleine bedragen. Voor deelnemers die in 2016 65 jaar worden zal een andere herberekening plaatsvinden omdat voor dat jaar een lager opbouw percentage wordt gehanteerd.

Uitbetaling voorlopige voorziening AOW-gat na overlijden
In oktober hebben de uitbetalingen, ook met terugwerkende kracht, van het AOW-gat door het ABP plaatsgevonden. Iedereen die een AOW-gat heeft van 1 tot 3 maanden hebben inmiddels de nabetaling ontvangen. Echter, indien er sprake is van een overlijden van de militair in de periode na het AOW-gat heeft er voor de nabestaanden (nog) geen uitbetaling plaatsgevonden. Het recht is er wel, maar eerst moet door defensie worden vastgesteld wie de rechtmatige is.