23 februari 2015

Februari 2015 LTC - Totale draagvlak

We zien dat veel vragen nog vrij neutraal worden ingevuld wat begrijpelijk is omdat de grote veranderingen nog niet zijn doorgevoerd. Toch stellen wij deze vragen wel om goed in kaart te brengen wanneer hier een verschuiving in plaats gaat vinden.

Het is positief om te zien dat er begrip is voor noodzaak van de veranderingen. Dit zal een belangrijk element zijn van het te creëren draagvlak. Wel zien we dat men het gevoel heeft dat de informatievoorziening nog niet helemaal op peil is. In de toekomst is het van belang de mate van informatievoorziening in verband te brengen met de behoefte aan informatie.

We durven de conclusie te trekken dat het lijkt dat de betrokkenheid verbetert kan worden door te investeren in de participatie van de vakmensen op de werkvloer. Hiermee kan het draagvlak vergroot worden wat nodig zal zijn om de vorming van het LTC te laten slagen.

Meer over:
BVJ
WGREO