10 juli 2015

FNV wil meer tijd voor deal ambtenaren cao's

Vakbond FNV doet niet mee met het akkoord dat het kabinet heeft gesloten met drie andere vakcentrales over een loonstijging voor de ambtenaren in Nederland. De bond roept het kabinet op meer tijd te nemen om consequenties van haar voorstellen voor de zeven grote overheidscao’s beter te onderzoeken. Volgens FNV hebben de voorstellen gevolgen voor de pensioenopbouw van meer dan een miljoen mensen.

"Ook de FNV-sectoren en -bonden willen een akkoord waarmee we de impasse in zeven grote overheidscao’s kunnen doorbreken, maar zorgvuldigheid staat bij ons voorop'', zei FNV-voorzitter Ton Heerts vrijdagmiddag in een reactie. ,"We vinden het nu niet verantwoord om het aan onze leden voor te leggen omdat we de consequenties nog niet kunnen overzien.''

De grootste vakbond van Nederland heeft de indruk dat het kabinet er vlak voor het zomerreces in Den Haag nog even een goede deal door wilde drukken. Heerts wil daar niet aan. "Zo’n beslissing neem je niet onder de grote tijdsdruk die opgelegd is in verband met het reces.''

Vakcentrales CNV, CMHF en het Ambtenarencentrum stemden wel in met de voorstellen. In een gezamenlijke verklaring wijzen zij erop dat er door hun 'onderhandelaarsovereenkomst' meer dan een miljard euro wordt geïnvesteerd in de lonen van de werknemers in de publieke sector.

'Dit betekent, na een jarenlange nullijn, meer dan 5 procent loonstijging in 2015 en 2016. De loonsverhogingen werken een op een door in een hogere pensioengrondslag en daarmee een hogere pensioenopbouw,' aldus de ondertekenaars.

Meer over:
C&R
BVJ